Dementia-Gyfeillgar Gogledd Iwerddon

DSDC yn gweithio i drawsnewid y profiad o bobl â dementia yng Ngogledd Iwerddon, a gefnogir gan gytundeb ariannu ar y cyd unigryw rhwng Llywodraeth Gogledd Iwerddon ac elusennol Philanthropies Iwerydd sylfaen rhyngwladol.

Astudiaethau achos

DSDC Astudiaeth achos ddelwedd

09: Addysg - Datblygu Gwybodaeth

Menter ar y Cyd

Sefydlwyd yn 2007 yn Belfast, CDGD Gogledd Iwerddon yn gweithio ar draws yr holl ardaloedd 26. Mae'r Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDT), yr elusen sy'n sefyll y tu ôl CDGD, dyfarnwyd £ 1.2m pellach ar gyfer cyfnod o dair blynedd o fis Ebrill 2012:

  • i wella bywydau pobl sydd â dementia
  • i ddylanwadu ar ymarfer a pholisi drwy ddarparu addysg, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i ofalwyr, nyrsio a staff meddygol, ac eraill sy'n ymwneud â chymorth dementia
  • i gefnogi gweithrediad y Strategaeth Dementia Ranbarthol Gogledd Iwerddon.

Cynnydd

DSDC yn parhau i ddarparu gwasanaeth newid trawsffurfiol pwrpasol yn benodol ar gyfer Gogledd Iwerddon, gan gynnwys

  • Hyfforddiant - ddatblygu gallu arbenigol a Rhaglenni hyfforddiant (gan gynnwys y CDGD Cyrsiau blaenllaw, Arfer gorau ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal Dementia: Anelu at Ragoriaeth) A hyfforddiant pwrpasol
  • dylunio - Cyngor a chefnogaeth ar ddylunio dementia-gyfeillgar, gan gynnwys ymgynghori pwrpasol, y Archwilio ac Achrediad rhaglen a'r Ysgol dylunio
  • Datblygu Gallu - gweithio gyda asiantaethau cyhoeddus a'r sector annibynnol
  • Gwybodaeth - hyrwyddo rhannu gwybodaeth a chyfnewid
  • polisi - Cyfrannu at drafodaeth a deialog ar lefel genedlaethol
  • Ymarfer - gan gynnwys cynnal y Confensiwn a Gwobrau gynnal ym mis Mai 2012 a Chynhadledd Cyraeddiadau Dementia a gynhaliwyd ym mis Hydref 2013 Dementia gyntaf.