Dementia-Gyfeillgar

Mae'r defnydd o'r term "demensia-gyfeillgar" wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar yn y DU i ddisgrifio gwahanol brosiectau, mentrau a rhaglenni yn edrych i drawsnewid cymunedau neu fannau

fideo

Sonia Mangan
Gwneud bywyd yn well i bobl â dementia sy'n byw yn y gymuned

Ystyron

"Dementia-gyfeillgar" wedi dod yn rhan o'r iaith o gynllunio strategol yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector, ers lansio Her y Prif Weinidog ar Dementia yn Lloegr yn 2012 yn cynnwys y cymunedau sy'n gyfeillgar i dementia creu fel un o'i dri phrif amcan . Fodd bynnag, mae ei union ystyr yn anghyson.

Mae bod yn "demensia-gyfeillgar" hefyd wedi dod yn dyhead ar gyfer sefydliadau penodol, ar gyfer cyfleusterau ac adeiladau ac ar gyfer gwasanaethau - weithiau fel rhan o ymrwymiad ehangach, weithiau yn sefyll ei ben ei hun.

Nid DSDC yn credu bod un model o "demensia-gyfeillgar", neu unrhyw angen am un. Ond mae'n eiriolwr ar gyfer mesurau gwrthrychol o'r hyn sy'n cael ei hyrwyddo fel "dementia-gyfeillgar" i sicrhau nid yn unig yn ymadrodd poblogaidd a ddefnyddir i dalu am newid bas neu gosmetig. O ran yr hyn yr ydym yn ei wneud ein hunain, CDGD yn anelu i helpu unrhyw grŵp neu gymuned yn gweithio allan yr hyn y gellir ei gyflawni ar sail gynaliadwy o ystyried yr adnoddau lleol sydd ar gael.

Cymunedau Real

DSDC yn eiriolwr ar gyfer cymunedau go iawn dementia-gyfeillgar sy'n:

  • ategu cyfanswm y lles, diogelwch a chymdeithasol gysylltiad pobl â nam gwybyddol sy'n ceisio i fyw bywydau normal mewn cymunedau lleol
  • meithrin dealltwriaeth parhaus a gweithredu ar y cyd o fewn cymunedau amrywiol, cyfleusterau cyhoeddus a rhwydweithiau cymorth
  • yn cydnabod y rôl hollbwysig y celfyddydau a'r cyfryngau yn chwarae wrth fframio dementia ar lefel leol
  • pobl â dementia a gofalwyr eu hunain yn wirioneddol yn diffinio fel dementia-gyfeillgar