Ymgynghoriaeth gwasanaeth

Mae'r ymgynghoriaeth gwasanaeth ein helpu i ddatgelu a datrys pob math o faterion a oedd wedi golygu ein bod yn cael pethau'n anghywir. Yn unigryw ddefnyddiol ar adeg o bwysau gwirioneddol i ni

Astudiaethau achos

04: Newid - Ymgynghoriaeth Gwasanaeth

Ymgynghoriaeth ar wasanaethau i bobl â dementia a phobl hŷn yn rhan gynyddol o waith DSDC.

Beth yw ymgynghoriaeth gwasanaeth?

Mae ein ymgynghoriaeth gwasanaeth yn cael ei defnyddio fwyfwy gan gomisiynwyr a darparwyr fel ffordd bwerus a chost-effeithiol o asesu ansawdd gwasanaethau ac o ddatgloi problemau sy'n cael eu blocio cyflenwi.

Yn ganolog i bob prosiect ymgynghorol yn fethodoleg glir sy'n cyfuno:

  • Safle anffurfiol yn ymweld gan dîm aml-broffesiynol, fel arfer dros gyfnod o ddau ddiwrnod
  • data a dadansoddi polisi
  • adolygiad annibynnol o ddogfennaeth a phrosesau clinigol a rheoli
  • Cyfweliadau strwythuredig gydag arweinwyr, staff a rhanddeiliaid allweddol

Mae tôn a dull gweithredu yw bod o "cyfaill beirniadol", gan wneud arbenigedd dementia arbenigol sydd ar gael ond yn bwysicach ddod arbenigedd rheoli newid ymarferol i ddatrys materion sydd yn ei gael yn y ffordd. Mae hyn yn golygu bod newidiadau yn digwydd wrth i'r ymgynghoriaeth gwasanaeth yn cael ei gynnal yn hytrach na aros am adroddiad a chynllun gweithredu ffurfiol.

Mae pob prosiect ymgynghori gwasanaeth yn cael ei arwain gan arbenigwr clinigol ynghyd â thîm bychan o staff uwch sydd â'r dyfnder gwybodaeth glinigol a rheolaethol i gyfuno "system gyfan" persbectif wirioneddol â phrofiad ymarferol am yr hyn sy'n gwneud y newid ffon.

Beth mae prosiect ymgynghoriaeth gwasanaeth cyflwyno?

ymgynghoriaeth gwasanaeth wedi cael ei gomisiynu:

  • i fynd i'r afael â phroblemau penodol gyda llwybrau a lefelau diagnosis
  • i lywio cynlluniau ar gyfer buddsoddi a chost arbed
  • i gael darlun clir o flaen archwiliadau allanol ffurfiol
  • i ddilyn i fyny ar adroddiadau archwilio beirniadol

Dives Deep fel arfer yn costio llai na £ 20k, gellir eu cyflwyno o fewn mis i gomisiynu a darparu arbedion cost uniongyrchol a thymor hir a gwell gwerth.