Newid

Newid yn elfen hanfodol wrth wneud y byd yn well ar gyfer pobl â dementia.

Beth DSDC gynnig yw effaith uchel, cymorth ymarferol i unigolion a sefydliadau sy'n wynebu hyd at yr her o newid y ffordd y gwneir pethau - a yw'n trwy feddwl neu'n ei wneud.

Mae dealltwriaeth ddofn o dementia

Mae ein dull yn cyfuno dealltwriaeth ddofn o dementia, a dynnwyd o dystiolaeth ar draws y byd, gyda gwybodaeth ddofn am yr hyn sy'n cyflwyno'r parhaol, newid mesuradwy.

Gweithio gyda chleientiaid

Mae llawer o'r hyn rydym yn ei wneud yn bwrpasol, gan weithio gyda chleientiaid i nodi sut y gall ein gwybodaeth a'n sgiliau ychwanegu gwerth mesuradwy gorau iddynt. Weithiau cleientiaid yn adeiladu rhaglenni newid o gwmpas un o'r arfau DSDC megis y Offeryn Archwilio Design or Rhaglenni addysg. Mae eraill yn chwilio am asesiadau sylfaen sgiliau, gwasanaethau neu safonau. Mae rhai eisiau cefnogaeth ar ddylunio neu gyngor ar feysydd arbenigol megis modelau gofal neu'r celfyddydau.

Y Dull DSDC

Y man cychwyn gorau bron bob amser yn trafodaeth agored a gonest am y materion a'r heriau sy'n gysylltiedig â newid, felly mae croeso i cysylltu â ni i gychwyn y sgwrs.

Gallwn helpu gwaith drwy hyn y mae angen iddo ddigwydd a sut y gellir ei gyflwyno fwyaf cost effeithlon. Gorau po gyntaf rydym yn cynnwys y gorau fydd y canlyniadau

Defnyddiwch y Cloud Newid isod fel ffocws ar gyfer newid.

Newid Cloud