08

Cartref Gofal - Hyfforddiant

Defnydd cyflym o hyfforddiant pwrpasol yn creu newid sylweddol mewn safonau ac ymddygiad gofal

Gall hyfforddiant pwrpasol gynnig ymateb cost-effeithiol ac yn gyflym i adroddiadau arolygu beirniadol. Gwaith CDGD gyda Cartref Gofal adnabyddus yn yr Alban, yn rhan o un o'r grwpiau preifat mwyaf yn y DU, mewn gwirionedd yn dangos sut y gall hyn ei wneud yn gyflym ac yn effeithiol.

yr Her

Mae adroddiad Arolygiaeth Gofal amlygu ystod o agwedd a materion ymddygiad yn y ffordd y mae'r cartref yn gweithio. (Dyma pam ein bod yn cadw yr astudiaeth achos dienw) Mae canfyddiadau'r adroddiad yn allai fod yn niweidiol iawn ar gyfer enw da'r y cartref a'r hyder y staff -. Oni bai bod camau a gymerwyd yn gyflym.

Gweithio gyda rheolwr y cartref gofal CDGD

  • arsylwyd ffordd y mae staff yn gweithio
  • nodi'r materion sylfaenol wrth wraidd y broblem
  • cynllunio rhaglen hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff i roi'r wybodaeth a'r technegau newydd

Beth wnaeth DSDC

Sesiwn diwrnod llawn yn cael ei redeg ar bedwar diwrnod gwahanol i gynnwys yr holl staff yn y cartref. Mae pob sesiwn yn ei adeiladu ar y "Deall Ymddygiad mewn Gofal Dementia"Rhaglen ond teilwra ar gyfer Cartref Gofal. Mae hyn yn golygu mwy o amser yn cael ei wario ar y materion ymarferol lle mae'r problemau wedi cael eu harsylwi:

  • cyfathrebu
  • cynllunio gofal
  • dogfennaeth
  • cofnodi digwyddiadau
  • defnydd o feddyginiaeth

canlyniadau

Drwy fynd i'r afael yn gyflym â'r ffordd y mae staff yn gweithio yno gwelliant bron ar unwaith mewn arfer proffesiynol a hyder ac, yn bwysicach, newid gwirioneddol i'r gofal a ddarperir i'r rheini yn y cartref.

Mae gwir werth hyfforddiant pwrpasol yn yr achos hwn oedd y cyflymder, ymatebolrwydd a pherthnasedd y rhaglen i anghenion penodol y Cartref Gofal.

"Mae'r rhaglenni hyn yn un-diwrnod a drefnir gan y Ganolfan Dementia ein helpu i fynd allan o dwll ar ôl arolygiad ofal gwael. Hoffwn petaem wedi rhedeg cyn y dywedodd Arolygiaeth Gofal yr hyn yr ydym yn ei wybod yn barod ond dim ond pe na baem wedi gwneud digon i ddatrys. "Rheolwr Cartref Gofal