06

Addysg - Datblygu Gwybodaeth

Hyfforddiant pwrpasol ar gyfer pob aelod o staff yn Nasareth Pentref Gofal House

Yn hwyr yn 2012 Pentref Gofal Nazareth House, darparwr gofal safle unigol yn seiliedig yng Ngogledd Iwerddon cysylltu CDGD am gyngor ar wneud newid sylweddol yn y ffordd yn cwrdd â'u staff cynyddol heriau y maent yn eu hwynebu o gwmpas pobl â dementia.

yr Her

Tŷ Nasareth yn chwilio am y ffordd fwyaf cost effeithiol o arfogi eu holl staff 100, o ystod eang o gefndiroedd, gyda'r wybodaeth graidd eu hangen arnynt, a oeddynt yn ddechreuwyr newydd neu staff mwy sefydledig.

Pam DSDC?

Daeth y Rheolwr Cartref Gofal a dau o staff gofal allweddol Tŷ Nasareth i'r digwyddiad undydd am ddim yn Belfast a CDGD yn rhedeg fel rhan o'r rhaglen gefnogir gan y llywodraeth o ddigwyddiadau ar bynciau dementia allweddol dysgu. O'r trafodaethau ar y diwrnod gyda un o CDGD yn Associates, Sean Hughes, rhaglen bwrpasol o sesiynau hanner diwrnod Dyluniwyd, gan dynnu ar y rhaglen bresennol "Deall Ymddygiad mewn Gofal Dementia" sy'n CDGD fel arfer gynnig fel digwyddiad un-dydd.

Beth wnaeth DSDC

Mae pob un o'r sesiynau yn cael eu cynnal yn y Pentref Gofal ei hun yn caniatáu

  • staff gael eu rhyddhau o'u gwaith,
  • costau i'w cadw mor isel ag y bo modd
  • pawb i gysylltu dysgu yn uniongyrchol i ble maent yn gweithio.

Roedd Tŷ Nasareth hefyd yn glir bod gan y sesiynau hanner diwrnod a gynhelir ar wahanol adegau i ddal yr holl staff. Felly sesiynau gychwynnodd arno yn y bore ac yn rhedeg tan y prynhawn cynnar neu wedi dechrau amser cinio ac aeth i mewn i'r nos. Sean i sicrhau bod yr holl nodau dysgu eu bodloni defnyddio brofedig deunydd dysgu ond hefyd gyflwyno elfennau creadigol newydd nad ydynt yn y digwyddiad diwrnod llawn. Mae'r gweithgareddau hyn, yn rhedeg fel rhan o'r gwyliau, a ganiateir o staff i roi eu hunain yn esgidiau'r bobl â dementia. A barnu o'r adborth, yr holl ddigwyddiad nid yn unig yn bodloni disgwyliadau (100% adroddwyd) dysgu ond roedd yn hwyl aruthrol.

Ym mhob 60 o staff 100 yn cymryd rhan yn y Rhaglen cyntaf a gynhaliwyd Mawrth 2013. Gwelwyd gwelliannau gwirioneddol yn syth i ffwrdd o ran hyder a ddangosir gan staff wrth ddehongli a thrafod yn well yr ystod lawn o ymddygiadau y mae pobl â dementia yn dangos. Nid oes unrhyw gwestiwn bod y profiad y staff a chleientiaid wedi newid o ganlyniad i hynny.

canlyniadau

Mae'r rhaglen bwrpasol a ddarperir

  • Dysgu cost-effeithiol ar gyfer grwpiau staff cymysg
  • Sesiynau hyblyg ar y safle ar adegau a oedd yn gweithio ar gyfer y cleient
  • Gweithgareddau creadigol, ymgysylltu
  • Hyfforddiant pwrpasol a ddarperir at y safonau uchaf o fewn tri mis o gyswllt gwreiddiol
  • Canlyniadau ar unwaith

"Mae'r ffordd yn rhoi CDGD popeth at ei gilydd ac yn ei gwneud yn y gwaith yn wych. Eithaf yr hyfforddiant wedi trawsnewid yn syml y ffordd yr ydym yn meddwl ac yn gweithio ar Nazareth House. Yr ydym eisoes wedi trefnu mwy o hyfforddiant fel bod ein holl staff yn cael y gwerth llawn o'r hyn CDGD i'w gynnig . "
Siobhan Regan, Gofal Nazareth Rheolwr