05

Dylunio ac Addysg - Dull Cyfunol

rhaglen ddwy flynedd o ddatblygiad ar gyfer staff a gwasanaethau a gomisiynir gan y cyngor sir fawr

Cumbria yn enghraifft wych o'r hyn sy'n digwydd pan fydd un sefydliad yn cymryd ymagwedd integredig wirioneddol i ddylunio, addysg a dysgu o amgylch dementia.

yr Her

cysylltu Cyngor Sir Cumbria DSDC ym mis Rhagfyr 2011 i drafod y ffordd orau i fynd ati i hyfforddi a dementia ar draws y cylch gwaith cyfan y cyngor - rhan o strategaeth fuddsoddi mewn dementia oedd hefyd yn cynnwys partneriaid eraill. Roedd Cumbria chwilio am hyfforddiant a fyddai'n creu effaith gynaliadwy ar wasanaethau lleol i bobl â dementia ac yn gweithredu fel sbardun ar gyfer newid.

"Darperir DSDC pecyn cyflawn ar ddylunio ac addysg. Maent yn cefnogi ni yn meddwl trwy yr hyn yr ydym ei angen ac yna tynnu cyfan at ei gilydd. Yr effaith ar ein staff a gwasanaethau cyfiawnhau pob ceiniog. "
Donna Story, Rheolwr Datblygu yn Cumbria Counci Sir

Beth a wnaeth DSDC

Dros y ddwy flynedd nesaf DSDC cyflwyno

Arfer gorau
hwylusydd hyfforddi sy'n rhaeadru gwybodaeth dementia a gwybod-sut i wahanol leoliadau gofal a gwasanaeth dros gyfnod o ddwy flynedd yn y cyngor

Dylunio pwrpasol
Hyfforddiant gan gynnwys tri cyrsiau undydd ar "Cyflwyniad i Ddylunio Dementia" paced dros chwe mis ar gyfer staff mewnol

Dylunio dementia
Cyhoeddiadau prynu copïau ychwanegol o DSDC llyfrau ar Interiors a Gerddi ar gyfer staff nad ydynt yn gallu mynychu'r hyfforddiant

Gwybodaeth i ofalwyr
hyfforddiant am ddim a chopïau o 10 Awgrymiadau Defnyddiol ar gyfer gofalwyr ac 10 Awgrymiadau Defnyddiol ar gyfer dylunio Dementia yn y cartref ar gael i ofalwyr teuluol ac anffurfiol

addysg arbenigol
Dechreuodd unigolion o'r cyngor Astudiaethau Uwch ym Mhrifysgol Stirling

canlyniadau

Drwy ddefnyddio'r rhaglen Arfer Gorau fel sylfaen ar gyfer ymagwedd ar draws y sir a ddarperir Cumbria hygrededd ffres i ymrwymiadau papur ar wella gwasanaethau ac arferion dementia.

Drwy fuddsoddi ar yr un pryd mewn hyfforddiant dylunio pwrpasol a gwybodaeth ategol, Cumbria offer phobl allweddol ar draws y sir gyda'r offer a datblygu ymarferol o arbenigedd y maent eu hangen i wneud gwahaniaeth.

O ystyried y gwahanol ardaloedd y staff yn cael eu tynnu dull hwn hefyd greu rhwydweithiau newydd o arbenigedd fel sylfaen ar gyfer newid cynaliadwy yn y dyfodol.

Mae'r ymagwedd integredig wedi profi'n gost effeithiol ac effaith uchel newid.