03

Dylunio Cynnyrch - Cyngor Proffesiynol

Wal newydd a chynnyrch llawr creu ar gyfer amgylcheddau dementia gyda Altro

Gwaith DSDC gyda Altro darparu wal dementia-gyfeillgar a gorchuddion llawr. Altro yn fusnes yn y DU sy'n arbenigo mewn cynhyrchu a chyflenwi wal a'r llawr gorchuddion ar gyfer amgylcheddau iechyd a gofal. Mae gan y cwmni cwsmeriaid rhyngwladol ac yn dosbarthu i fwy na 50 o wledydd.

yr Her

Altro cysylltu DSDC gan eu bod yn awyddus i ddatblygu ystod demensia-gyfeillgar i'w defnyddio gan benseiri a dylunwyr, ac i edrych ar y materion dylunio perthnasol er mwyn mynd i'r afael ag anghenion penodol pobl â dementia. "Roeddem yn awyddus i fanteisio ar yr arbenigedd sydd y CDGD wedi adeiladu i fyny fel arbenigwyr yn eu maes ac rydym yn gweithio'n agos gyda hwy i ddatblygu ystod o liwiau i alluogi hyn cynnyrch penodol i fynd i'r afael â'r materion dylunio bod y rhai sy'n cynllunio ar gyfer dementia ddod ar eu traws, "meddai llefarydd ar ran y Altro.

Mae'r broses gyfan yn werth chweil, addysgiadol a phleserus. Mae unigolion o fewn y tîm CDGD ddealltwriaeth ddatblygedig iawn o anghenion pobl â dementia. Maent yn frwdfrydig a gofalgar gydag angerdd wir ar gyfer yr hyn y maent yn ei wneud a sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, "
meddai llefarydd Altro.

Beth wnaeth DSDC

Arbenigwyr DSDC a sefydlwyd y lliw, cyferbyniad a dylunio ystyriaethau y mae angen eu cymryd i ystyriaeth wrth greu amgylcheddau mewnol ar gyfer pobl â dementia. Altro cymhwyso'r dysgu a chyfieithu i mewn i gynnyrch a lliw atebion. Ar ôl adolygu a rhoi sylwadau pellach, y lliwiau yn cael eu mireinio a'u rhoi i mewn i gynhyrchu.

"Cyfrannodd y DSDC sylweddol at ddatblygiad yr ystod, gan sicrhau bod dylunwyr yn gallu creu amgylcheddau mewnol sy'n cefnogi pobl orau â dementia, eu gofalwyr a'u cyfeillion a theulu," meddai llefarydd Altro.

canlyniadau

Y canlyniad yw amrywiaeth o liwiau sy'n cyfuno â'i gilydd, yn ogystal â arwynebau mewnol eraill, i gynhyrchu amgylcheddau sympathetig a dymunol ar gyfer y rheiny yr effeithir arnynt gan ddementia.

O ganlyniad i bartneriaeth gyda DSDC, Altro wedi dechrau datblygu gwell lefel o ddealltwriaeth o bwysigrwydd dyluniad, lliw a dewis cyferbyniad wrth ddatblygu amgylcheddau demensia-gyfeillgar.

Mae hyn nid yn unig yn berthnasol i amgylcheddau iechyd a gofal, ond hefyd adeiladau cyhoeddus eraill i sicrhau, lle bynnag y bo'n bosibl, anghenion pobl â dementia yn cael eu diwallu.