02

Syniadau ac Arloesedd - Rhaglen Ryngwladol

Ysbrydoliaeth ar arloesi demensia-gyfeillgar ar gyfer y Robert Bosch Foundation

Robert Bosch Stiftung, un o Sefydliadau ddyngarol fwyaf Almaen, cysylltu DSDC yn 2013 i gefnogi rhaglen fawr o fuddsoddi i wneud ysbytai dementia-gyfeillgar.

yr Her

Mae'r Sefydliad eisoes yn gweithio gyda CDGD wrth ddatblygu'r prosiect Ysbyty Rhith arloesol fod i gael ei gyflwyno yn yr hydref 2013. Fel rhan o'u rhaglen buddsoddi rhyngwladol Bosch yn awr daeth i CDGD gael eisoes ar y rhestr fer nifer o ysbytai yng Nghanolbarth Ewrop a oedd wedi gwneud yr achos dros ddod yn wirioneddol dementia-gyfeillgar. Oedd Bosch yn chwilio am rywbeth a ysgogodd feddwl arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Beth wnaeth DSDC

Roedd DSDC gomisiynu i ddylunio rhaglen a oedd yn defnyddio arfer gorau mewn dylunio a gofal i ysbrydoli ysbytai ar y rhestr fer 10 i ddatblygu eu cysyniadau hun ar gyfer trawsnewid sy'n sensitif dementia. Y Daith Astudio tri-diwrnod ei gynllunio o amgylch cymysgedd o weithdai rhyngweithiol, briffio arbenigol ac ymweliadau â safleoedd dethol.

Mae'r rhaglen derfynol yn cynnwys:

 • gweithdai ar ddemensia-gyfeillgar mewn ysbytai
 • astudio dwys ar egwyddorion craidd dylunio, llwybrau, gofal a'r amgylchedd
 • dylunio a thechnoleg ar waith gan ddefnyddio'r Dylunio a Thechnoleg Suite yn Stirling
 • ymweliadau safle i ddau ysbyty, gan gynnwys enghreifftiau o adeiladau newydd a phrosiectau addasu
 • sesiynau sgrinio, poen, dealltwriaeth straen a gofid, maeth a deliriwm
 • myfyrdodau ar y ward dementia a'r pecyn bwndel gofal (gan edrych ar y profiad Wolverhampton)
 • cyflwyno addysg a datblygu sgiliau

Pwy oedd yn rhan

Taith rhan nid yn unig y cyfranogwyr 20 gwahodd i geisio ysbrydoliaeth fel rhan o'r gwblhau, ond hefyd yn aelodau o'r panel beirniaid arbenigol ac o Robert Bosch Stiftung hun, yn ogystal fel newyddiadurwr o Zeit Die, papur newydd cenedlaethol yr Almaen ansawdd.

Taith yn ddwys, yn rhedeg dros dim ond tri diwrnod ym mis Mehefin 2013 - gyda hyd yn oed ciniawau yn cael eu sesiynau gweithio a gyda siaradwyr yn y cinio archwilio materion allweddol megis sut i newid y diwylliant o ofal mewn lleoliad acíwt.

"Cawsom taith astudio gwych a'r holl gyfranogwyr yn gyffrous iawn gyda'r hyn a ddysgwyd gennym. Yr ysbytai yr ymwelwyd â hwy yn hynod groesawgar ac yn garedig i ddangos i ni o gwmpas. Rydym yn gwneud argraff dda iawn. "Janine Sterner, Robert Bosch Stiftung

canlyniadau

Galluogodd y Taith Astudio cyfranogwyr i

 • archwilio materion dylunio a gofal gydag arbenigwyr byd yn cydnabod
 • yn deall yr heriau o ran trawsnewid amgylcheddau gofal defnyddio tystiolaeth
 • archwilio enghreifftiau uniongyrchol o sut y gall dylunio cyfrannu at ofal mewn gwahanol leoliadau
 • ddysgu gyda'i gilydd mewn amgylchedd cefnogol ac ysgogol
 • meddwl yn ochrol a datblygu eu syniadau eu hunain

Dylai Gwerth y Daith Astudio yn fuan fod yn weladwy yn y newidiadau mewn ysbytai yng Nghanolbarth Ewrop yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddyfnach o'r hyn y mae llwyddiant yn edrych. CDGD yn anelu i hyrwyddo hyn hefyd yn y DU.

Pam mae hyn Materion

"Mae'r math hwn o raglen arloesol yn rhywbeth y gall CDGD yn cyd-dynnu yn dda iawn, gan ddefnyddio'r ystod lawn o ein dylunio, gofal a Associates clinigol i ymdrin â phynciau arbenigol, ochr yn ochr â gwybodaeth ein tîm craidd. Gall Rydym yn cwmpasu llawer o dir gwahanol gyda medrusrwydd ac arbenigedd gyfartal ". Yr Athro Andrews Mehefin