Astudiaethau achos

Mae'r rhain Astudiaethau Achos yn rhoi rhagor o wybodaeth am waith CDGD ar ystod o brosiectau dros y pum mlynedd diwethaf.

Os oes gennych unrhyw adborth ar unrhyw un o'n hastudiaethau achos neu os oes gennych byddai prosiect yn eich barn chi yn gwneud astudiaeth achos gwerthfawr os gwelwch yn dda cysylltu â ni.


Astudiaeth achos

01: Addysg - Gofalwyr

Addysg broffesiynol pwrpasol a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr
Astudiaeth achos

02: Syniadau ac Arloesedd - Rhaglen Ryngwladol

Ysbrydoliaeth ar arloesi demensia-gyfeillgar ar gyfer y Robert Bosch Foundation
Astudiaeth achos

03: Dylunio Cynnyrch - Cyngor Proffesiynol

Wal newydd a chynnyrch llawr creu ar gyfer amgylcheddau dementia gyda Altro
Astudiaeth achos

04: Newid - Ymgynghoriaeth Gwasanaeth

Asesiad High-effaith cynlluniau dementia aml-asiantaeth yn Cumbria
Astudiaeth achos

05: Dylunio ac Addysg - Dull Cyfunol

rhaglen ddwy flynedd o ddatblygiad ar gyfer staff a gwasanaethau a gomisiynir gan y cyngor sir fawr
Astudiaeth achos

06: Addysg - Datblygu Gwybodaeth

Hyfforddiant pwrpasol ar gyfer pob aelod o staff yn Nasareth Pentref Gofal House
Astudiaeth achos

7: Creadigrwydd - Dementia a Chelf

Rhaglen ymarferol arloesol ar gelf, moeseg a safonau gofal ar gyfer Arolygiaeth Gofal
Astudiaeth achos

8: Hyfforddiant - Cartref Gofal

Defnydd cyflym o hyfforddiant pwrpasol yn creu newid sylweddol mewn safonau ac ymddygiad gofal