blogiau

cwbl groes

Y prif wefan y BBC wedi bod yn cynnal canlyniadau cystadleuaeth ffotograffiaeth ddiweddar ar y thema o heneiddio, am dros wythnos yn awr.

Mae'r briff hwn yn werth ei ddarllen yn llawn:

"Mae cael yn hŷn yn broses gymhleth, ond mae'n rhy hawdd i ddychwelyd i'w ystrydebau pan ddaw i gynrychioli henaint. Yn unol â Chymdeithas Brydeinig Gerontoleg nod i wella gwybodaeth am heneiddio ac yn ddiweddarach mewn bywyd, her hon yn gyfle i chi ddangos dull mwy cynnil i'r pwnc: rydym am weld sut rydych chi wedi dal realiti lluosog o heneiddio "

Mae hwn yn nod clodwiw, ond mae'r canlyniadau yn anffodus cymysg a dadlennol o gymryd culach ar heneiddio nag yr oeddwn yn amau ​​ei obeithio. .

realaeth

Mae dau beth yn drawiadol. Y cyntaf yw bod pob ffotograff yn llythrennol ac yn realistig. Mae llawer o arddulliau Steve McCurry, close-ups o dirwedd creigiog wynebau pobl hŷn o ...

cwbl groes
8th Chwefror 2016

Weithiau radio mewn gwirionedd yn cael pethau'n iawn. Ac mae'n gwneud beth y gall y radio yn unig. Heddiw marwolaeth y nofelydd Margaret ...

cwbl groes
29th Jan 2016
cwbl groes
29th Jan 2016

Mwy o erthyglau