DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Medi 10th, 2018

Prisiau arbennig yng Ngwesty Stirling Court

Gall y cynrychiolwyr sy'n mynychu cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddi yn ein Adeilad Murdoch Iris yng nghanol campws Prifysgol Stirling bellach yn elwa ar gyfraddau dros nos ffafriol yn y ar y safle ac uchel eu parch Court Hotel Stirling, lleoli o fewn pellter cerdded hawdd ein hadeilad.

Gyda 100 twin, dwbl ac ystafelloedd hygyrch, rhai gyda golygfeydd di-dor i'r trawiadol Wallace Monument, mae'r Gwesty Stirling Court yw'r dewis cyntaf ar gyfer bwyta ac aros wrth ymweld â'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn, mae'r gwesty wedi ei ganmoliaeth uchel gan westeion ar TripAdvisor ac mae hefyd yn ganolfan gynadledda arobryn o ragoriaeth. Mae'n cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer rhwydweithio a rhannu arfer gorau cyn ac ar ôl ein digwyddiadau.

Mae Gwesty'r Stirling Llys hefyd yn agored i breswylwyr ac nad ydynt yn breswylwyr ar gyfer prydau bwyd a byrbrydau drwy gydol y dydd.

Fel ein gwestai, gallwch fwynhau B & B o ddim ond £ 74 * fesul ystafell y noson am un, neu £ 90 * ar gyfer deiliadaeth ddwbl. Mae cyfradd cinio, gwely a brecwast hefyd ar gael.

I archebu unrhyw un o'r cyfraddau ffafriol hyn, ffoniwch y tîm Lleoliadau Stirling ar 01786 466000 neu e-bostiwch stirlingvenues@stir.ac.uk yn uniongyrchol a dyfynnwch Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Mae rhan o Brifysgol portffolio masnachol Stirling sy'n cael ei reoli gan y tîm Lleoliadau Stirling, holl elw eu hail-fuddsoddi ar gyfer hyn ac yn y dyfodol genedlaethau o fyfyrwyr fel rhan o statws elusennol y Brifysgol.

* Mae'r holl brisiau yn amodol ar argaeledd a thelerau ac amodau.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman