DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Gorffennaf 12th, 2018

Mae Iridis yn ennill gwobr dylunio rhyngwladol

Mae Iridis, a ddatblygwyd gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) a Storling Stirling (DSDC) a Space Space, sy'n helpu i wella amgylcheddau cartref i bobl sy'n byw gyda dementia wedi ennill gwobr ryngwladol am y prosiect 'cydweithredol gorau'.

Yr app arloesol yw'r cyntaf mewn cyfres o dechnolegau i asesu a darparu adborth ar ba mor addas yw preswylfa, cyfleuster gofal neu amgylchedd arall ar gyfer pobl hyn, yn enwedig y rhai â dementia.

Enillodd y categori 'Cydweithredol Gorau' yng Ngwobrau Dylunio Blackwood (BDA) - cystadleuaeth ryngwladol a gynhelir i hyrwyddo cysyniadau a syniadau sydd â'r potensial i newid bywydau a helpu pobl ag anableddau i fyw bywyd yn llawn.

Meddai Lesley Palmer, Prif Bensaer y DSDC: "Rydym wrth ein bodd bod Iridis wedi derbyn y gydnabyddiaeth hon.

"Mae ymchwil wedi profi bod dyluniad da yn galluogi pobl â dementia, a namau eraill sy'n gysylltiedig ag oed, i fwynhau gwell ansawdd bywyd ac aros yn annibynnol am gyfnod hwy.

"Gyda tua 50 miliwn o bobl yn cael eu hamcangyfrif o fod yn byw gyda demensia ledled y byd, mae angen buddsoddi yn y boblogaeth sy'n heneiddio yn syth a darparu gwasanaethau gwell ac egwyddorion dylunio cefnogol yn y cartref.

"Yn nodweddiadol, mae gan bobl sy'n byw gyda dementia fwy o alw ar wasanaethau gofal iechyd a darparu arweiniad ar sut i addasu amodau byw yn caniatáu i bobl aros yn annibynnol ar gyfer stociau tai sy'n bodoli eisoes yn y dyfodol ac yn y dyfodol am flynyddoedd i ddod."

Mae Iridis yn galluogi defnyddio ffonau smart a tabledi i asesu amgylcheddau - megis cartrefi neu ysbytai - i sicrhau eu bod yn cydymffurfio ag egwyddorion dylunio demensia.

Gofynnir i ddefnyddwyr - gan gynnwys pobl â dementia, eu teuluoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol - gymryd lluniau o, a'u hateb am eu hamgylchedd, ac ateb cwestiynau amdanynt. Yna, mae'r app yn defnyddio'r data i dynnu sylw at broblemau posibl, megis materion gyda dodrefn, golau, cyferbyniad lliw a sŵn, cyn argymell newidiadau a allai wella'r amgylchedd i bobl â dementia a lleihau'r dryswch a'r risg.

Mae'r app hefyd yn creu sianel gyfathrebu newydd rhwng ymchwilwyr, dylunwyr a'r defnyddiwr terfynol, gan ddefnyddio'r cyfle i gasglu data a diweddaru'r app yn barhaus i wella canlyniadau ar gyfer defnyddwyr y dyfodol.

Mae'r app wedi'i lawrlwytho mewn gwledydd mor bell ag Awstralia, Canada, UDA ac Ewrop, gan ei lansio ym mis Medi 2017.

Lawrlwythwch yr app nawr Google Chwarae ac App Apple storfeydd.

Mwy o DSDC Newyddion
20th Maw
By
Ailidh Aikman

categorïau: Dylunio dementia