DSDC Newyddion

Erbyn DSDC Guest

Gorffennaf 11th, 2018

Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia yn yr Eidal

Mae Focos Argento yn gwmni Eidaleg sy'n ymroddedig i gefnogi cartrefi gofal i wella ansawdd bywyd yr henoed, pobl â dementia a staff gofal, trwy egwyddorion dull biopsychosocial Tom Kitwood: Gofal sy'n Canolbwyntio ar y Person. Yn 2018, daeth Focos Argento yn bartner Eidaleg unigryw Canolfan Datblygu Gwasanaeth Dementia (DSDC) i ddarparu'r Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia ar gyfer staff gofal cartref a gofal iechyd yn yr Eidal.

I ymestyn y wybodaeth a'r ddealltwriaeth o'r cwrs Arfer Gorau yn yr Eidal, a sut y gall wella bywydau i bobl sy'n byw gyda dementia, mae staff Focos Argento wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o gynadleddau gwyddonol, yn y sector seicogeriatrig. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • 2 ° Cynhadledd Ryngwladol "Gofal i'r Henoed", a drefnwyd gan Ganolfan Astudio Erickson, tŷ cyhoeddi sy'n arbenigo mewn cymdeithasol a chymorth-gymdeithasol (Rimini, Mawrth 2018) - cyflwyniad yn y sesiwn "Arfer Gorau";
  • 21 ° Arddangosfa Iechyd a Chymorth Rhyngwladol "Exposanità" (Bologna, Ebrill 2018) - sesiwn gyfweld;
  • 18 ° AIP Confensiwn Cenedlaethol "Heneiddio, bregusrwydd a chymhlethdod", a drefnwyd gan Gymdeithas Seicogeriatrig Eidalaidd (Florence, April 2018) - sesiwn bosteri;
  • Cynhadledd Seicoleg Heneiddio 11, a drefnwyd gan SIPI, Cymdeithas Eidaleg Seicoleg Heneiddio (Milan, Mai 2018) - cyflwyniad yn y sesiwn "Gofalwr".

Cam pwysig o ran lledaenu'r cwrs dysgu yn yr Eidal oedd sesiwn yr hwyluswyr, a gynhaliwyd yn Padua (Veneto) gan Pauline Cameron, Swyddog Dysgu a Datblygu DSDC. Mae staff Focos Argento (geriatregwyr, seicolegwyr, therapyddion galwedigaethol) yn gweithio mewn cartrefi gofal ac ysbytai wrth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol gymryd rhan yn y sesiwn a byddant yn cyflwyno'r Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia.

Bydd y cyntaf o'r grwpiau Arfer Gorau yn cael ei gynnal yr hydref hwn mewn gofal cartref ac mewn ysbyty: mae'r prosiect peilot hwn yn bwysig ar gyfer lledaenu'r cyrsiau yn y cyd-destun Eidalaidd, ac i ddechrau astudiaeth ddilysu Eidalaidd o'r cwrs dysgu.

Bydd yr hyfforddiant cyntaf ar gyfer hwyluswyr, a ddarperir gan Focos Argento, yn yr hydref 2018.

Diolch i'r bartneriaeth gyda DSDC, nodau Ffocws Argento yw:

  • Codi ymwybyddiaeth y gymuned a'r sefydliadau o'r angen i ddysgu sgiliau arbenigol ac ardystiedig ar gyfer triniaeth a gofal pobl â dementia, trwy ddulliau a thriniaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, fel yr awgrymir gan ganllawiau cenedlaethol a rhyngwladol.
  • Lledaenwch yr Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia, ar draws yr Eidal, yn enwedig rhanbarthau canolog a deheuol lle mae gwasanaethau gofal gwael a hyfforddiant staff ar gyfer pobl â dementia.

~ Marta Zerbinati

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman

categorïau: Arfer gorau