DSDC Newyddion

Erbyn Ailidh Aikman

Mawrth 16th, 2018

Farewell Shirley

Ar ran pawb yn y DSDC a Phrifysgol Stirling, hoffem ddymuno'r gorau i Shirley Law ar gyfer ei antur newydd, wrth iddi adael y Brifysgol ar 16th Mawrth.

Dechreuodd Shirley gyda'r DSDC yn 2007, yn wreiddiol ar secondiad o'i swydd Nyrsio Tâl mewn uned asesu dementia yn Swydd Gaer. Yn ystod ei secondiad, datblygodd Shirley y Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia sydd bellach wedi hyfforddi miloedd o staff gofal rheng flaen. Mae'r rhaglen arloesol hon wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i bobl â demensia a'r rhai sy'n cefnogi ac yn gofalu amdanynt.

Hoffem gydnabod y cyfraniad rhagorol a wnaeth Shirley yn ei maes, ac i enw da'r Brifysgol mewn gofal dementia ledled y byd. Dymunwn bob llwyddiant iddi hi yn ei fentrau yn y dyfodol a'i hanfon i'n cefnogaeth gynhesaf ar gyfer y cyfnodau i ddod.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman

categorïau: DSDC Newyddion