DSDC Newyddion

Gan Lesley Palmer

Ionawr 15th, 2018

Iridis: fersiwn perchennog cartref 2

Mae fersiwn 2 app Iridis perchennog y cartref bellach ar gael i'w lawrlwytho o siopau Google Play a App App, gan ddod â chanllawiau arbenigol i chi ar ddylunio demenita wrth gyffwrdd botwm.

Mae Iridis yn app blaengar a grëwyd i hyrwyddo ansawdd bywyd gwell i bobl â demenita. Mae'n seiliedig ar Offeryn Archwilio Dylunio Dementia sy'n seiliedig ar ymchwil, sy'n darparu arweiniad arbenigol ar ddylunio demensia. Trwy ddigideiddio'r Offeryn Archwilio Dylunio Dementia, mae'n golygu bod arweiniad arbenigol ar gael nawr ar gyffwrdd botwm. Mae ymchwil yn profi bod dyluniad da yn galluogi pobl â dementia, a namau sy'n gysylltiedig ag oed, i fwynhau ansawdd bywyd gwell ac yn parhau'n annibynnol am fwy o amser.

Diolch i bawb a dreialodd yr app Iridis gwreiddiol; mae'ch adborth wedi caniatáu i ni greu fersiwn newydd o'r app perchennog am ddim. Mae Fersiwn 2 yr app perchennog yn fwy cyfeillgar i'r defnyddiwr, yn cynnwys mwy o enghreifftiau ffotograffig ac yn cywiro rhai materion technegol hefyd.

Nid wyf eto i lawrlwytho Iridis

Os nad ydych eto wedi llwytho i lawr Iridis, chwiliwch am 'Iridis' yn y siop Google Play neu Apple App a'i lawrlwytho ar eich dyfais. Yr unig fersiwn sydd ar gael i'w lawrlwytho yw'r fersiwn ddiweddaraf o'r app Iridis nawr.

Sut ydw i'n uwchraddio i verison 2?

Os ydych wedi llwytho i lawr y fersiwn gwreiddiol o Iridis, bydd angen i chi ddiweddaru'ch app ac ailosod eich cyfrinair. Bydd siopau App eisoes wedi ysgogi diweddariad fel y byddent ar gyfer diweddariadau app eraill. Os nad ydych chi wedi diweddaru'r app eisoes, bydd angen i chi wneud hyn cyn y gallwch ailosod eich cyfrinair i weithredu fersiwn 2.

Ni fydd fy fersiwn o'r app yn gweithio

Ni fydd Fersiwn 1 yr app bellach yn gweithredu nawr fersiwn 2 wedi ei ryddhau. I gael mynediad i Iridis, rhowch wybod i'r app ac ailosod eich cyfrinair.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman

categorïau: Dylunio dementia