DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Awst 7th, 2017

Rhaid dylunio adeiladau yn cael ei ystyried i gefnogi'n llawn y rhai sydd â dementia

Rhaid penseiri, contractwyr a chomisiynwyr adeiladu ystyried dyluniad adeiladau newydd os Alban yw cefnogi yn llawn y rhai sydd â dementia, sylwadau Prif Bensaer Lesley Palmer, mewn cyfweliad gyda Construction Scottish Now.

Mae pobl sy'n byw gyda dementia yn aml yn ei chael hi'n anodd i ddeall a llywio eu hamgylchedd adeiledig oherwydd y synhwyrau, symudedd neu nam gwybyddol gyfystyr â'r cyflwr. egwyddorion dylunio i gefnogi pobl â dementia wedi bodoli yn y DU am fwy na 15 o flynyddoedd. Fodd bynnag, dim ond yn ystod y pum mlynedd diwethaf y penseiri, contractwyr a chomisiynwyr adeiladu wedi dechrau cymhwyso'r egwyddorion hyn i eiddo y tu allan i'r amgylchedd gofal confensiynol.

erthygl yn llawn yma

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman