DSDC Newyddion

Erbyn Henriette Laidlaw

Mehefin 12th, 2017

DSDC yn cynnal dosbarth meistr rhyngwladol ar ddylunio ar gyfer dementia a heneiddio

arbenigwyr rhyngwladol wrth ddylunio amgylcheddau ar gyfer pobl â dementia wedi casglu ym Mhrifysgol Stirling i fynychu dosbarth meistr a gynhaliwyd gan y Ganolfan Datblygu Dementia Gwasanaethau (DSDC).

Mae amrywiaeth o arweinwyr ym meysydd dylunio a heneiddio a gyflwynir ar y datblygiadau diweddaraf yn y sector, cyfnewid gwybodaeth ar sut i helpu poblogaeth y byd yn heneiddio tyfu fyw'n annibynnol am fwy o amser.

Mae'r arbenigedd yn bwydo i mewn i ymchwil parhaus DSDC, gan gynnwys ymchwiliadau i sut i wella profiadau i bobl â dementia derbyn i ysbyty cyffredinol, y rôl y mae cymdogaethau ei chwarae ym mywydau pobl â dementia, a beth a olygir wrth 'bywyd da' mewn blynyddoedd diweddarach.

profiad ymarferol

Cyfranogwyr yn rhannu profiad ymarferol ar sut y gall dylunio ar gyfer dementia a heneiddio yn gwella ansawdd bywyd pobl yn ddramatig.

Dywedodd yr Athro Emma Reynish, Cadeirydd mewn Dementia Ymchwil ym Mhrifysgol Stirling DSDC Water: "Mae'r dosbarth meistr yn dwyn ynghyd arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol wrth gynllunio ar gyfer pobl â dementia a'r boblogaeth sy'n heneiddio. Ar hyn o bryd tua 50 miliwn o bobl a amcangyfrifir i fod yn byw gyda dementia o gwmpas y byd, ac mae disgwyl y ffigur hwn i ddyblu yn ystod y blynyddoedd 20. Mae'n hanfodol ein bod yn cydweithio i wella ansawdd bywyd trwy gydol y blynyddoedd diweddarach.

"Mae'r dosbarth meistr yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i wella bywydau pobl â dementia drwy ymchwil arloesol, amlddisgyblaethol, parhaodd torri datblygiad ymyl a hyrwyddo arfer gorau mewn dylunio ar gyfer dementia. Mae digwyddiad heddiw wedi atgyfnerthu ein hymwybyddiaeth o'r archwaeth rhyngwladol i barhau i ddatblygu ein gwaith yn arwain yn y maes hwn. "

Ymhlith y siaradwyr roedd Anna Buchanan, Cyfarwyddwr Pobl Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd Effeithir gan Dementia Rhaglen a Kanoko Oishi, Prif Swyddog Gweithredol Mediva Inc. yn Japan. DSDC wedi ei osod i ddyfarnu achrediad am ragoriaeth mewn dylunio ar gyfer gofal dementia, i gartref nyrsio a gynlluniwyd ac a adeiladwyd gan Mediva Inc. a'r Tolyu Corporation Tir, Yn Japan yn nes ymlaen yr haf hwn.

Fel rhan o daith a ariennir gan Ymddiriedolaeth Ddatblygu Gwasanaethau Dementia, Adhilakshmi Kannan, nyrs pennaeth y Sefydliad Ymchwil Sgitsoffrenia yn Chennai hefyd yn cyflwyno ar ddatblygiadau ym maes gofal dementia yn yr India.

DSDC Prif Bensaer Lesley Palmer a Chyfarwyddwr Stephen Brooks o Penseiri Space Defnyddir y dosbarth meistr fel cyfle i gyhoeddi lansiad app dylunio dementia newydd - y cyntaf o'i fath yn y byd - a fydd yn caniatáu i bobl i fewnbynnu gwybodaeth am eu hamgylchedd.

Mae'r app yn darparu argymhellion, wedi'i gefnogi gan Brifysgol Stirling yn ymchwilio, ar sut i wneud gwelliannau syml i wella'r ystafell ar gyfer anghenion person sy'n heneiddio, ac yn arbennig i berson sy'n byw gyda dementia. Bydd hefyd yn cysylltu i feddalwedd dylunio diwydiant adeiladu, arwain penseiri a dylunwyr ar egwyddorion dylunio arfer dementia gorau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am IRIDIS cofrestrwch yma.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman