DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Mehefin 8th, 2017

Dementia a Gwirfoddoli

Mae pobl sydd â dementia yn cael eu byw'n hirach yn eu cartrefi oherwydd newidiadau yn y ffordd y caiff gofal cymdeithasol yn cael ei gyflwyno a chydnabyddiaeth bod y rhan fwyaf o bobl yn dymuno aros yn eu cartrefi. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ariannol ar wasanaethau yn golygu bod llawer o bobl â dementia a'u teuluoedd yn cael trafferth i gael y gofal a'r cymorth y mae eu hangen arnynt. Mae pobl sydd â dementia a'u gofalwyr yn aml yn dod yn fwyfwy ynysig as the condition progresses and their social networks diminish.

Services that offer opportunities for social activity and to get out and about are, therefore, very important for families with dementia. Volunteers can and do play a vital role within services of this type but little is known about the particular roles and experiences of volunteers working with people with dementia.

Mae'r ASUME gwirfoddoli prosiect demensia ymwneud ymchwilwyr o Gyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Stirling a adolygwyd cyhoeddi ymchwil, yn dadansoddi data eilaidd a gesglir o fewn arolygon iechyd ar raddfa fawr a ymgymerodd casglu data newydd drwy gyfweliadau a grwpiau ffocws. Mae'r ystod o ddulliau casglu data yn ein galluogi i greu dealltwriaeth gyfoethog o wirfoddoli gyda phobl â dementia.

Roedd y prosiect yn ymwneud yn uniongyrchol â rheolwyr gwirfoddolwyr, gwirfoddolwyr, pobl â dementia a'u gofalwyr sy'n byw yn Stirlingshire a Cumbria i archwilio profiadau grwpiau gwahanol hyn. Rydym yn awyddus i ddysgu mwy am yr hyn y mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu at fywydau pobl â dementia a'u gofalwyr a sut y gall sefydliadau recriwtio yn well a chefnogi gwirfoddolwyr.

Rydym yn cwrdd â llawer o wirfoddolwyr brwdfrydig ac ymroddgar, tynnu yn aml i wirfoddoli trwy eu profiadau eu hunain o ddemensia ymhlith teulu a ffrindiau, a ddaeth ag ystod eang o sgiliau a gwybodaeth i brosiectau sy'n cefnogi pobl â dementia.

Roedd fy mam wedi marw yn ddiweddar ac roedd ganddi dementia felly roeddwn yn ei ddefnyddio yn eithaf i'r hyn a fyddai yn mynd ymlaen. Dywedais, wel dwi wedi cael ymarfer digon ar hynny; 'N annhymerus' ddod i weld beth sy'n digwydd. (Gwirfoddolwr Benyw, Cumbria)

Mae gwirfoddolwyr yn aml yn tynnu ar eu profiadau a'u diddordebau yn y gorffennol i gyfoethogi eu rôl fel gwirfoddolwyr; beirdd, cantorion, haneswyr, llyfrgellwyr, nyrsys, gweithwyr cymdeithasol a pheirianwyr i gyd yn dod sgiliau gwahanol i rôl gwirfoddoli. Angen gwirfoddolwyr i helpu, i wneud cyfraniad at gymdeithas.

Rwy'n credu ei fod yn unig oedd yn ddilyniant naturiol o fod yn yr amgylchedd a hefyd oherwydd fy nghefndir fel nyrs ac efallai fel rhywun a oedd wedi bod yn rhan o arlwyo a phethau eraill trwy fy mywyd Fi jyst fath o cyfuno i mewn i fod yn wirfoddolwr. (Gwirfoddolwr Benyw, Cumbria)

Gwelsom gwirfoddolwyr sy'n gweithio mewn lleoliadau cymunedol a gofal a chefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain. Cymerodd Gwirfoddolwyr ar wahanol rolau o fewn lleoliadau gwahanol hyn. Mae gwirfoddolwyr yn aml yn darparu cyswllt pwysig i bobl â dementia gyda'r gymuned leol a'i hwyluso eu cyfranogiad mewn digwyddiadau cymdeithasol.

Mae llawer adroddwyd profiadau da o gefnogaeth a rheolaeth yn eu rolau, fodd bynnag, mae angen ei nodi ar gyfer gwell hyfforddiant am ddemensia a mwy o gefnogaeth i wirfoddolwyr sy'n gallu cael eu hunain mewn rolau heriol yn emosiynol.

Rwy'n credu os bydd rhywun wedi dechrau fel gwirfoddolwr, mae'n bwysig eich bod yn cael person a enwir sy'n gallwch fynd i ac hefyd bod yna rhyw fath o raglen o wybodaeth sy'n mynd ar ddatblygu. Dyw hi ddim yn wir yn deg ar rywun i ychydig yn rhoi'r cwrs hyfforddiant sylfaenol iddynt ac yna maent yn cyfarfod rhywun sydd ag anghenion penodol a bod y person sydd wedi eu cyfeillio, eich bod yn gwybod, nid yw wedi dod ar draws hynny o'r blaen. (Gwirfoddolwr Benyw, Stirlingshire)

Mae'r rhain yn dim ond rhai o'r themâu o'r prosiect, a arweinir gan Dr Vikki McCall ym Mhrifysgol Stirling. Mae'r prosiect hwn wedi cael ei yrru gan y nod o greu cyfres ddefnyddiol, berthnasol o fewnwelediadau ar gyfer gwirfoddoli ym maes gofal dementia. Y nod yn y pen draw oedd datblygu canllawiau i sefydliadau sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr, pobl sy'n byw gyda dementia, a gofalwyr. I weld yr ymweliad hwn: www.asume.co.uk

Ewch ymweliad nawr i weld sut y gallwn gefnogi gwirfoddolwyr, pobl â dementia a'u gofalwyr!

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman