DSDC Newyddion

Erbyn Henriette Laidlaw

Mehefin 5th, 2017

Iridis

app newydd i helpu i wella amgylcheddau i bobl sy'n byw gyda dementia.

Gan weithio ar y cyd ag arbenigwyr adeiladu Group Space, mae'r tîm dylunio yn DSDC yn creu app cyntaf o'i fath yn y byd er mwyn asesu pa mor addas ddigidol yn gartref, gyfleuster gofal neu amgylcheddol eraill ar gyfer pobl hŷn a'r rheini sy'n byw gyda dementia.

Bydd y gronfa ddata dementia, a elwir IRIDIS, wneud asesiad syml o gartref rhywun ac yn argymell newidiadau y gellir eu gwneud i'r adeilad.

Bydd y app perchennog tŷ rhad ac am ddim, sydd ar gael i'w lawrlwytho o 2017 hydref, afael ag agweddau ffisegol ar ddylunio sy'n effeithio ar ansawdd pobl hŷn o fyw a'u gallu i fyw yn fwy annibynnol. Mae hyn yn cynnwys goleuadau, cyferbyniad lliw a sŵn.

Mae pobl sy'n byw gyda dementia, aelodau o'r teulu, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, arbenigwyr adeiladu neu ddylunwyr gan ddefnyddio'r app, yn cael eu cwestiynau am eu hamgylchedd ofynnir, a gofynnwyd i dynnu lluniau.

Bydd yn cymryd tua unig munud 20 i asesu pa mor addas yw cartref dwy ystafell wely ar gyfer person hyn.

Bydd gwelliannau efallai y bydd y app yn argymell fod mor syml â newid bwlb golau, i welliannau mwy cymhleth megis ystafelloedd ymolchi ailgyflunio.

Mae'r app IRIDIS yn diweddaru, fersiwn digidol hwn o'r Pecyn Cymorth Archwilio y DSDC yn clawr meddal presennol Dementia Design, sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Ganolfan yn Stirling.

Dywedodd Lesley Palmer, Prif Bensaer yn DSDC,: "Mae hwn yn gyfle unigryw i chwyldroi'r ffordd yr ydym wella bywyd o ddydd i ddydd ar gyfer pobl hŷn a phobl sy'n byw gyda dementia o amgylch y byd. Rydym yn creu ffordd syml i unrhyw un er mwyn asesu sut dementia-gyfeillgar eu hamgylchedd yw, a chael gwybod sut i wella eu hamgylchoedd.

"Gydag oddeutu 50 miliwn o bobl a amcangyfrifir i fod yn byw gyda dementia ledled y byd, mae angen ar unwaith i fuddsoddi yn ein poblogaeth sy'n heneiddio ac yn darparu gwell gwasanaethau a chyfleusterau.

"Mae hyn, ystafell deallus diwydiant sy'n arwain meddalwedd yn cynnig dulliau newydd o asesu ein hamgylchedd adeiledig. Bydd pob un o'r canllawiau yn y IRIDIS app yn cael ei danategu gan yr ymchwil mae'r Brifysgol wedi ei wneud yn y maes hwn.

"Fel arfer, pobl sy'n byw gyda dementia yn cael mwy o alw ar y gwasanaethau gofal iechyd a darparu arweiniad ar sut i addasu amodau byw yn galluogi pobl i aros yn annibynnol am proflenni hirach ac yn y dyfodol tai ar gyfer byw annibynnol."

Dementia yw un o brif achosion anabledd yn nes ymlaen mewn bywyd, o flaen o ganser, a chostau blocio gwelyau GIG yr Alban tua £ 114 miliwn y flwyddyn.

Dywedodd Stephen Brooks, Cyfarwyddwr Penseiri Gofod: "Rydym yn cydnabod bod amrywiadau o 'apps' i gael arweiniad ar egwyddorion dylunio dementia ac archwilio'r amgylchedd adeiledig, ond nid oedd yn cael y fath lefel o fanylder ac mae ganddynt uniongyrchol ac amser real canlyniadau cysylltu â'r diwydiant adeiladu a chynnyrch.

"Llwyfannau cais cynllunio dementia blaenorol wedi canolbwyntio yn gyfan gwbl ar ledaenu gwybodaeth, yn hytrach na harneisio'r cyfle i gasglu data a tharo dwyffordd sianelau cyfathrebu rhwng yr ymchwilydd, dylunydd a'r defnyddiwr olaf."

Bydd data addasu Dylunio a gasglwyd o'r app yn caniatáu i IRIDIS i ddiweddaru'r app yn barhaus a gwella canlyniadau ar gyfer defnyddwyr y dyfodol.

Bydd y data yn y IRIDIS app hefyd yn gwneud argymhellion ar ddylunio eiddo ac adnewyddu ar gyfer gweithwyr proffesiynol adeiladu. Bydd yn cael ei halinio i methodoleg adeiladu digidol, gyda chysylltiadau â'r (BIM) darparydd Gwybodaeth Adeilad Modelu bimstore. Mae hyn yn caniatáu dylunwyr i chwilio a lawrlwytho gwrthrychau BIM gan wneuthurwyr cynnyrch adeiladu sydd wedi'u cynllunio'n benodol a nod barcud i gwrdd â safonau dylunio gofal dementia.

Ychwanegodd Stephen: "Mae creu amgylcheddau adeiledig gwbl gynhwysol yn ymgymeriad sylweddol ac yn tynnu sylw at faes newydd sy'n cael eu hystyried ar gyfer ein poblogaeth sy'n heneiddio. Bydd y meddalwedd hwn yn cynnig dylunwyr a chontractwyr sydd eu hangen i hwyluso gwybodaeth newydd a dylunio gofal dementia yn y dyfodol-brawf. Yr hyn yr ydym yn ei gynnig yn wirioneddol arloesol a meddalwedd o fewn y app IRIDIS fydd un o'r datblygiadau mwyaf hyd yn hyn yn egwyddorion dylunio gofal dementia. "

Bydd y app IRIDIS lansio ym Mhrifysgol Stirling yn Dementia International Design Dosbarth Meistr ar ddydd Iau 1 Mehefin lle bydd y timau DSDC a Mannau Penseiri ddadorchuddio'r gwasanaeth newydd.

Bydd fersiynau diweddarach o IRIDIS cynnwys gwasanaeth mwy manwl, y telir amdanynt a anelir at weithwyr proffesiynol y diwydiant mewn dylunio gofal dementia a gweithwyr proffesiynol adeiladu a gofal iechyd a darparwyr. Bydd y rhain apps yn gallu asesu lefelau'r golau a sŵn, gan gynnwys nodweddion mwy soffistigedig eraill.

Bydd y app ar gael i'w lawrlwytho o ddydd Iau 21 Medi ar Ddiwrnod Rhyngwladol Alzheimer.

I gael gwybod gofrestru yma am y diweddaraf ar Iridis

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman