DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Ebrill 3rd, 2017

Her 3rd Laura

Laura Paton yn cymryd rhan mewn digwyddiadau 17 2017 yn ystod er mwyn codi arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia. Dyma drydedd Diweddariad Laura:

Gwelodd Mawrth mi geisio Challenge 3, sef y 10k cyntaf y flwyddyn.

Cynhaliwyd y ras lle yn Glasgow Green, ar yr hyn a oedd i fod i fod yn fore Sul gwlyb a gwyntog. Fodd bynnag, gwnaeth yr haul ymddangosiad ac roedd y cyfnod poethaf i mi erioed wedi ei wneud (gallwch ddweud gan fy wyneb porffor)! Mae pob un o'r rhedwyr yn cael eu synnu gan y gwres.

Roedd yr hyfforddiant ymlaen llaw i gyd wedi mynd yn dda iawn ac roeddwn yn teimlo'n hyderus y gallwn i gael amser da gan fy ffitrwydd yn well nag y bu erioed. Mae'r gwres ar y diwrnod dadhydredig fi 'n sylweddol yn gyflym ac felly Fi' n sylweddol ei chael yn anodd i gadw i fyny gyflym. Fy Fitbit a rhedeg app ddau gofnodwyd i mi wneud 11k hefyd felly does gen i ddim syniad pa mor bell yr wyf yn rhedeg neu ym mha amser!

Y prif beth yw wnes yr her a byddaf yn gwneud yn siŵr fy mod ychydig yn fwy parod ar gyfer tywydd braf yr Alban yn yr un nesaf!

Diolch i bawb sydd eisoes wedi ei roi i'r tudalen JustGiving a fy nghefnogi.

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017


gallwch helpu Laura godi arian ar JustGiving.

Mae Ymddiriedolaeth Ddatblygu Gwasanaethau Dementia (DSDT) yn gweithio i wella bywydau pobl â dementia a'u gofalwyr. Mae'n gwneud hyn trwy ariannu'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC), y mae wedi ei wneud ers dros 25 o flynyddoedd. DSDT yn elusen a weinyddir gan ymddiriedolwyr annibynnol ar DSDC a'r Brifysgol.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman