DSDC Newyddion

Gan yr Athro Emma Reynish

Mawrth 13th, 2017

Beth yw deliriwm?

Mae 15 Mawrth yn ddiwrnod byd deliriwm.

Diwrnod deliriwm Byd wedi cyhoeddi taflen ffeithiau ar gyfer teulu a ffrindiau ar deliriwm

Beth yw deliriwm?

Delirium yn dirywiad cyflym iawn yn swyddogaeth yr ymennydd. Mae'n cynnwys cymysgedd o: llai o allu i ganolbwyntio, cysgadrwydd, aflonyddwch, rhithweledigaethau neu gredoau newid.

Delirium datblygu dros oriau neu ddyddiau.

Beth sy'n achosi deliriwm?

Delirium cael ei achosi gan salwch, anafiadau (fel asgwrn wedi torri ar ôl syrthio), llawdriniaeth, neu feddyginiaethau.

Pwy sy'n cael deliriwm?

Gall unrhyw un gael deliriwm. oedran hŷn a dementia yn cynyddu yn fawr y siawns o ddod delirious.

A yw deliriwm yr un fath â dementia?

Deliriwm yn wahanol i ddementia. Delirium dod yn gyflym ac fel arfer yn penderfynu dros ddyddiau. Dementia datblygu'n araf (mis) ac yn bennaf ni ellir ei wrthdroi.

Os gellir wrthdroi, beth yw'r fargen mawr?

Mae hyd yn oed cwrs byr o ddeliriwm yn cynyddu'r risg o adferiad gwael o salwch, lleoliad mewn cartref nyrsio, ac o bosibl dementia a marwolaeth. Deliriwm yn straen i gleifion sydd â chredoau brawychus hoffi meddwl eu bod yn y carchar ac mewn perygl. Teuluoedd a rhai sy'n rhoi gofal yn cael eu gofidio gan deliriwm yn ogystal.

Pa mor gyffredin yw deliriwm?

Bydd 1 4 yn cleifion hŷn mewn ysbytai gael deliriwm.

Sut mae deliriwm drin?

Yn brydlon dargedu'r afiechydon sylfaenol neu addasu meddyginiaethau a allai fod wedi sbarduno deliriwm yw'r triniaethau pwysicaf.

Mae fy nyrsys a meddygon yn gwybod am deliriwm, dde?

Deliriwm yn dal heb ei ddeiagnosio yn y mwyafrif o achosion. Yn anffodus, nid yw pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn gwybod digon am ddeliriwm.

Deliriwm a dementia

Mae'r heneiddio grŵp ymchwil demensia ac ym Mhrifysgol Stirling hyn o bryd yn gwneud gwaith ymchwil ar effaith deliriwm gyda neu heb dementia ar y canlyniad y bobl hŷn mewn ysbytai acíwt.

Cynnig arbennig un diwrnod yn unig

Os ydych am wybod mwy am ddeliriwm beth am lawrlwytho ein Deliriwm adnoddau yn y bris gostyngol o £ 1 (RRP £ 10) neu brynu y fersiwn wedi'i argraffu ar Amazon bris gostyngol o £ 3 (RRP £ 20) - Cynigion hyn ar gael ar Ddiwrnod Delirium Byd Mawrth 15 yn unig.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman