DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Mawrth 1st, 2017

Her 2nd Laura

Laura Paton yn cymryd rhan mewn digwyddiadau 17 2017 yn ystod er mwyn codi arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia. Dyma ail ddiweddariad Laura:

So with February came Challenge number 2 of 17, 1700m swim.

Llwyddais i berswadio fy mam i wneud hyn yn un gyda mi, ac rydym yn gosod i'n hunain yn dipyn o her. Rwyf bob amser wedi caru nofio, felly roedd hyn yn syniad da ... ar y pryd! Hefyd yn dda i roi seibiant am ychydig y pen-gliniau!

Rydym yn herio ein hunain gyda 1700m nofio mewn llai nag awr.

Ar gyfer yr un yma Galwais hefyd mewn ffafr o fy hen bos i adael i ni ddefnyddio'r cyfleusterau gwych yn Cameron House i wneud y nofio. Felly, gyda eu cronfa 25m hyfryd, gweithiodd 1700m allan ar ychydig o dan hyd 70 (ni wnaeth y 70 yn unig i wneud yn siŵr!).

Llwyddais i gwblhau'r her mewn 48: 52 a Mam 53: 44, felly rydym yn gwneud hynny yn ystod yr awr gydag amser i'w sbario ar y diwedd!

Gyda heb fod yn hir i fynd tan Her 3, ei rhinwedd ei ôl ar y cynllun hyfforddi!

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017


Gallwch helpu Laura godi arian ar (Cyswllt yn allanol)justgiving(Cyswllt yn allanol) (Cyswllt yn allanol)

Mae Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDT) yn gweithio i wella bywydau pobl â dementia a'u gofalwyr. Mae'n gwneud hyn trwy ariannu Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC), y mae wedi ei wneud ers dros 25 o flynyddoedd. DSDT yn elusen a weinyddir gan ymddiriedolwyr annibynnol ar DSDC a'r Brifysgol.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman