DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Chwefror 2nd, 2017

Her 1st Laura

Laura Paton yn cymryd rhan mewn digwyddiadau 17 2017 yn ystod er mwyn codi arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia. Dyma ddiweddariad cyntaf Laura:

Ionawr wedi gweld mi geisio herio nifer 1 o 17 ... 5k y dydd am y mis!

Yr wyf yn cael trafferth gyda'r boreau tywyll, tywydd y gaeaf, ac mae fy lefel ffitrwydd bod ar sero, ond i mi wneud!

Rwyf naill ai'n cerdded neu'n rhedeg 5k bob dydd, gyda chymorth Daisy y ci, ac mae rhai ffrindiau a theulu. Mae'r gefnogaeth gan bawb wedi bod mor galonogol. Rhan fwyaf o bobl yn meddwl fy mod yn wallgof - ond os unrhyw beth, yn awr yr wyf wedi Her 1 allan y ffordd yr wyf mor cymhelliant i wneud y 16 yn weddill!

diolch
Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017


Gallwch helpu Laura godi arian ar (Cyswllt yn allanol)justgiving(Cyswllt yn allanol) (Cyswllt yn allanol)

Mae Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDT) yn gweithio i wella bywydau pobl â dementia a'u gofalwyr. Mae'n gwneud hyn trwy ariannu Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC), y mae wedi ei wneud ers dros 25 o flynyddoedd. DSDT yn elusen a weinyddir gan ymddiriedolwyr annibynnol ar DSDC a'r Brifysgol.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman