DSDC Newyddion

Erbyn Henriette Laidlaw

Ionawr 20th, 2017

Help llaw

Oherwydd y gefnogaeth hael o gefnogwyr y DSDC yn gallu datblygu a chyflwyno hyfforddiant gofal dementia o ansawdd uchel ar draws nifer o amgylcheddau gofal.

Un o'r cefnogwyr allweddol hynny yw The Royal Arch Freemasonry a fu'n gefnogwr ffyddlon a chyfaill i'r ganolfan. Yn 2016 cyflwynwyd rhodd hael i'r ganolfan, ac rydym yn ddiolchgar iawn amdano. Yn ogystal, roeddem yn hynod o falch i chi gael gwybod bod DSDC wedi'i enwebu fel eu prif achos elusennol ar gyfer 2017.

Isod Mr Bill Annand o The sgyrsiau Royal Arch Seiri Rhyddion am y berthynas gyda'r ganolfan a'u dewis o DSDC am eu hapęl 2017.


Dechreuodd ein cydweithrediad â DSDC yn 1994 pan fydd ein wedyn First Grand Prifathro, Iarll Elgin a Kincardine, ar ôl yn amlinellu sut dementia yn tyfu ac yn effeithio ar gymdeithas yn gyffredinol, ein hannog i gyfrannu £ 25,000 tuag at y gost o adeiladu Adeilad Murdoch Iris. Cafodd £ 2,000 arall dawnus ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Bydd y Goruchaf Grand Royal Arch Chapter yr Alban yn fuan yn dathlu eu Bi-canmlwyddiant, felly yn 2013 ein Prif Grand Prifathro presennol, John Alexander Fraser, awgrymwyd y gallai Goruchaf Grand Chapter yn dymuno ystyried mabwysiadu'r DSDC fel ein dewis achos i gynorthwyo yn 2017 , ein blwyddyn pen-blwydd. Gyda chytundeb ein Pwyllgor Grand rydym yn gosod her i'n haelodau - pe gallent godi rhoddion byddai'r Bi-canmlwyddiant Goruchaf Grand Chapter cyfateb i'r hyn godwyd.

Rydym yn gwbl llethu pan gymerodd aelodau'r achos hwn, a elwir yn annwyl fel "Apêl Iris Murdoch", Ac mae eu haelioni wedi bod yn ail. Cymerwyd y gwaith a wnaed gan y Ganolfan i galon. Mae dementia yn amod nad oes rhwystrau ac mae ein haelodau, fel cymdeithas, yn adnabod pobl sydd â dementia yn effeithio arnynt. Cynyddwyd ein penderfyniad i gefnogi'r Ganolfan ymhellach ar ôl ymweld â Stirling ym mis Ebrill 2015.

Mae'r cysylltiad rhwng DSDC a'n Douglas Philand wedi helpu i ddod â gwell dealltwriaeth o amod hwn i'n haelodau.

Mae ein haelodau, yn y cartref a thramor, yn falch iawn bod y datganiad cyfnodol o'r arian a roddwyd hyd yn hyn wedi cael eu rhoi i ddefnydd da yn y rhaglen hyfforddiant y Ganolfan ar gyfer staff rheng flaen ledled yr Alban.

Ym 2016 Tachwedd cawsom ddathliad a chyflwynodd Mrs Pauline Cameron (DSDC) gyda siec o roddion gan y bennod. Hyd yma rydym wedi cefnogi mwy na staff rheng flaen 500 gan eu galluogi i gael mynediad i raglen hyfforddiant achrededig. Mae'r staff yn gweithio ar draws healtha nd gofal cymdeithasol ledled yr Alban.

Yn olaf, diolchaf i'r staff ymroddedig yn y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia am eu hymdrechion ac rwy'n dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

Bill Annand


Shirley Law, Pennaeth Dysgu a Datblygu

Rydym yn fraint i weithio gyda'r Goruchaf Grand Pennod Brenhinol yr Alban. Mae eu cefnogaeth yn caniatáu i unigolion arian angenrheidiol i gael mynediad i ddysgu a datblygu a helpu i wella eu gofal a chymorth i bobl â dementia a'u teuluoedd.

Mae'r llun uchod yn dangos: Duncan Cameron, Pauline Cameron - Swyddog Dysgu a Datblygu, DSDC, Andrew S. McKeen - Grand Uwcharolygydd PGRAC o Ganol a Dwyrain Lothian, a Mrs Lynda McKeen.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman