DSDC Newyddion

Gan Wendy Perry

Ionawr 12th, 2017

Y groesffordd dementia + dylunio: creu cymunedau sy'n ffynnu

Yr amgylchedd a'i ddyluniad yn benderfynydd pwysig i sut y mae pob un ohonom swyddogaeth; sut yr ydym yn byw, sut rydym yn gweithio, a sut yr ydym yn cymryd rhan yn y byd o'n cwmpas.

Mae dyluniad ein hamgylcheddau mynd y tu hwnt penodol o gynnyrch, dylunio mewnol neu drefol. Er enghraifft, nid yw dyluniad ffenestr yn unig am y ffenestr, mae hefyd yn ymwneud wynebau edrych i mewn ac allan o ffenestri hynny. Space yw nid yn unig ar gyfer storio a thai, ond ar gyfer ymgysylltu a byw yn llawn. Mae'n bwysig inni gydnabod nad yw'n amgylchedd yn unig, neu arfer ei ben ei hun sy'n creu cymunedau lle gall pobl fyw bywyd mor llawn ag y bo modd beth bynnag yw nam gwybyddol. Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich gwybodaeth o egwyddorion allweddol dylunio 'dementia cyfeillgar' yn un o gyfres o ymyriadau anffarmacolegol ar gyfer pobl â dementia. Mae hefyd yn cydnabod bod gwybodaeth o'r amgylchedd neu wybodaeth a adeiladwyd am arfer ei ben ei hun na all gefnogi'r canlyniadau gorau posibl ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia.

Mae'r DSDC wedi datblygu cwrs dwy ddiwrnod sy'n ceisio dod ag ymarferwyr ynghyd â'r rhai sy'n ymwneud ag addasu gwasanaethau presennol, neu ddylunio a datblygu mannau ar gyfer pobl â dementia. Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r cyfranogwyr i reoli'r deunydd y maent am ei ddysgu, fel y gallant addasu eu datblygiad yn benodol i'w hanghenion a'u diddordebau dysgu. Bydd pob dydd yn dechrau gyda rhywfaint o ddysgu grw p hanfodol yn y meysydd canlynol:

 • egwyddorion dylunio Dementia
 • Amhariadau o heneiddio a dementia
 • Ymddygiad a chyfathrebu
 • trosolwg polisi
 • galluogi risg cadarnhaol

Bydd gweddill bob dydd yn cael ei wario mewn sesiynau dysgu / gweithdai rhyngweithiol o ddewis y cynadleddwyr '. Dros gyfnod o ddau ddiwrnod, bydd pob cynrychiolydd yn cael y cyfle i fynychu saith o'r gweithdai canlynol:

 • amgylcheddau tu Hygyrch
 • dylunio acwstig
 • Addasu amgylcheddau sy'n bodoli eisoes
 • dementia uwch & amgylchedd synhwyraidd
 • Ansawdd aer
 • Alcohol a dementia
 • dylunio tirwedd
 • gwaith stori bywyd
 • dylunio goleuo
 • gweithgaredd ystyrlon a gofod awyr agored
 • Rhywioldeb a dementia
 • Golwg, golau ac iechyd

Bydd pob diwrnod yn dod i ben gyda chyfnod o fyfyrio grŵp ar y dyddiau dysgu, a chyfleoedd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth bellach. Mae'r cwrs Groesffordd dementia + dylunio yw DPP a gymeradwywyd RIBA.

Dewch i ymuno â ni mewn sgwrs newydd am ddemensia a dylunio.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman