DSDC Newyddion

Yn ôl y gyfraith Shirley

Ionawr 11th, 2017

DSDC yn Awstralia

Ym mis Chwefror dechreuodd 2016 DSDC yn gweithio gyda Gofal Bywyd yn Adelaide.

Gofal Life yn sefydliad sydd wedi ymrwymo i ddarparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau demensia yn Ne Awstralia lle maent yn anelu at ddarparu pob person maent yn cefnogi gyda ansawdd bywyd sydd ag ystyr a phwrpas. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda'r tîm Gofal Life i roi'r wybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth angenrheidiol ar yr arfer gorau iddynt o fewn lleoliad cymunedol a gwasanaethau preswyl hefyd. Yn ogystal â gwneud gwaith ymgynghorol cefais y pleser o ddysgu llawer o'r tîm rheng flaen Gofal Life, gwirfoddolwyr, uwch reolwyr ac aelodau'r bwrdd eu hunain. Gwnaed argraff arnaf gan tosturi pawb ar gyfer yr unigolion a'r teuluoedd y maent yn cefnogi ac ymrwymiad i gefnogi ei gilydd.

Flwyddyn yn ddiweddarach DSDC bellach wedi ffurfio partneriaeth gyda Gofal Life i'w helpu i barhau i gyflawni rhagoriaeth. Mae'r dysgu sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn sylweddol ac yn parhau i gael ei gyflwyno gan y tîm Gofal Bywyd yn ac o gwmpas Adelaide. Cefais y pleser o ymweld â fy nghydweithwyr newydd ym mis Tachwedd 2016 lle yr wyf hefyd yn treulio amser gyda phreswylwyr a gofalwyr teuluol ar y safle, mynychu sesiynau addysgu cymunedol ac yn dyst uniongyrchol rhywfaint o'r gofal a'r gefnogaeth ragorol a ddarperir gan y tîm. Roedd yn fraint i gynrychioli Prifysgol Stirling a chyflwyno tystysgrifau i'r staff a oedd wedi cwblhau eu hastudiaethau yn 2016 yn llwyddiannus.

Hoffwn ddymuno pawb yn dymuniadau gorau Care for Life 2017.

Shirley Gyfraith gyda Allen Candy, Prif Swyddog Gweithredol Gofal Life

Y brif llun uchod yn y Cydlynwyr Gofal yn derbyn eu tystysgrifau.
Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman