DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Ionawr 10th, 2017

Ar gyfer Laura Gran #17in2017

Mae llawer ohonom wedi achosion sy'n agos at ein calonnau ac yn hoffi eu cefnogi lle bo'n bosibl. Mae elusennau yn aml yn dibynnu ar roddion gan y cyhoedd i barhau â'u gwaith, ac Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia yn ddim gwahanol.

Laura Paton yn un o'r llu o gefnogwyr hael rydym yn ffodus i gael. Eleni Laura wedi herio ei hun i gymryd rhan mewn dwy ar bymtheg o ddigwyddiadau i godi arian i ni er cof am ei nain! Dros y misoedd nesaf, 12, byddwch yn gallu i ddarllen am daith Laura yn ein cylchlythyr ac ar-lein.

pob lwc Laura!


Laura Paton gyda'i Mam-gu

Yr wyf yn cymryd rhan mewn digwyddiadau 17 2017 yn codi arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Rydym yn colli yn anffodus Nain y llynedd, a oedd yn byw gyda dementia yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf o'i bywyd. Cafodd ei hynod o dorcalonnus i wylio ei golli hyder ac yn cael trafferth gyda ein holl atgofion gyda'i gilydd.

Fel Pensaer yn Glasgow Rwyf hefyd wedi bod yn ymwneud â dylunio cartref gofal gan ddefnyddio egwyddorion a nodir yn y canllawiau Dylunio Dementia o DSDC sy'n amlygu nodweddion dylunio bach a all wneud person trefn ddyddiol hawdd ac di-straen.

Felly, fy nod yw cymryd rhan mewn heriau chwaraeon 17 yn ystod y flwyddyn. Rwyf wedi cymryd rhan mewn amryw o rasys rhedeg cyn (byth 17!) Ond y tro hwn yr wyf yn mynd i gymryd rhai heriau chwaraeon newydd ac yn wir yn gwthio fy hun. Diau y byddaf yn recriwtio rhai ffrindiau a theulu i fy helpu ar hyd y ffordd!

Yn ystod y flwyddyn hon, yr wyf yn gobeithio cwblhau fy heriau a dysgu mwy am elusen hon a'r gwaith pwysig y mae'n ei wneud.

diolch

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017


Gallwch helpu Laura godi arian ar justgiving

Mae Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDT) yn gweithio i wella bywydau pobl â dementia a'u gofalwyr. Mae'n gwneud hyn trwy ariannu Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC), y mae wedi ei wneud ers dros 25 o flynyddoedd. DSDT yn elusen a weinyddir gan ymddiriedolwyr annibynnol ar DSDC a'r Brifysgol.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman