DSDC Newyddion

Erbyn Henriette Laidlaw

Tachwedd 4th, 2016

Gofal Oes: Rhagoriaeth Finalist Gofal Dementia

Gofal Life wedi cyrraedd rownd derfynol y Gwobr Cyflawniadau Cymunedol yn y categori Rhagoriaeth Gofal Dementia a noddir gan Alzheimers Awstralia SA.

Seiliwyd y cyflwyniad gan Life Care ar y bartneriaeth arloesol gyda Chanolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, Prifysgol Stirling.

Gyda chefnogaeth ben DSDC o ddysgu o ddatblygiad Shirley Gyfraith, staff Gofal Bywyd eu hyfforddi fel hwyluswyr mewn Arfer Gorau mewn Gofal Dementia. Mae'r grŵp cyntaf o hwyluswyr wedyn raeadru hyfforddiant drwy'r sefydliad.

Mae'r enwebiad yn tynnu sylw at ymrwymiad Gofal Life i hyfforddiant a arfogi staff ar draws y sefydliad i ddangos Rhagoriaeth mewn gofal Dementia.

Bydd y rownd derfynol yn cael eu cyhoeddi mewn cinio Wobrwyo ar 25th Tachwedd dymunwn Gofal Bywyd yr holl gorau.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman