DSDC Newyddion

Gan Lesley Palmer

Tachwedd 4th, 2016

Ansawdd aer ac iechyd ar gyfer pobl â dementia

Mae ansawdd aer yn fater difrifol mewn adeiladau fel ysbytai a chartrefi gofal lle mae pobl â dementia yn byw. Wrth i gyfleoedd i fynd allan yn yr awyr agored yn gyfyngedig weithiau, y realiti yw y gall pobl hŷn yn byw ar eu dyddiau mewn lle sy'n rhy boeth, gyda arogleuon hen ac awyrgylch heb aer.

Nid yw'r broblem yn unig cosmetig. Os nad yw pobl yn dda iawn, gall ansawdd aer gwael yn eu gwneud yn waeth. Mae pobl sydd â dementia yn aml yn llai abl nag eraill i ddeall a delio â, neu hyd yn oed yn cyfathrebu am eu anghysur pan fydd yr aer o'u cwmpas yn rhy boeth neu'n rhy oer. symptomau demensia yn cael eu gwneud yn waeth gan ddiffyg ocsigen. lefelau gormodol o garbon deuocsid crynodiad AMHARU, sydd eisoes yn broblem mewn dementia. Mae'n hanfodol bod adeiladau ar gyfer pobl â dementia yn adeiladau iach.

Mae'r llyfr hwn yn unigryw gan ei fod yn tynnu at ei gilydd tystiolaeth a chanllawiau sydd erioed wedi bod ar gael mewn un llyfr o'r blaen. Mae'n darparu ffynhonnell gyfoethog o gyfeiriadau am ragor, deunydd mwy manwl. Mae'n edrych ar dementia ei hun ac yna ar amodau ffisegol, megis asthma, sy'n cael eu gwaethygu gan ansawdd aer gwael. O ystyried bod y rhan fwyaf o bobl sydd â dementia yn hŷn, efallai y byddant hefyd yn dioddef o anawsterau anadlu. Ag achosion o ansawdd aer gwael ac atebion yn cael eu hamlinellu yma.

Ansawdd aer ac iechyd ar gyfer pobl â dementia yn un o gyfres o ganllawiau i wella dyluniad adeiladau a mannau awyr agored sy'n cael eu defnyddio gan bobl â dementia.

Rwy'n falch o'r hyn gyfraniad diweddaraf ar gyfer pobl yn y maes sy'n rhannu ein hymrwymiad a'n penderfyniad i wella ansawdd bywyd pobl â dementia.


Ansawdd aer ac iechyd ar gyfer pobl â dementia

Mae'r llyfr hwn yn ceisio cynorthwyo pawb sy'n ymwneud â gofal pobl hŷn a'r rheini â dementia yn eu cartrefi eu hunain, mewn cartrefi gofal, canolfannau gofal dydd ac ysbytai i ddarparu ansawdd aer dan do da.

prynu "Ansawdd aer ac iechyd ar gyfer pobl â dementia"

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman