DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Hydref 10th, 2016

DSDC gymeradwyo gan Sgiliau Gofal fel darparwr hyfforddiant cydnabyddedig

Mae'r DSDC yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cael eu cymeradwyo gan Sgiliau Gofal fel darparwr hyfforddiant cydnabyddedig.

rhaid i ddarparwyr cydnabyddedig i ateb gofynion penodol a osodwyd gan Sgiliau Gofal er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r safonau hyfforddiant cydnabyddedig. Drwy gael hyn yn eu lle, gall sefydliadau sy'n chwilio am hyfforddiant yn sicrhau bod DSDC fel darparwr cydnabyddedig:

  • cefnogi rhagoriaeth
  • Mae prosesau da ar waith
  • cyflwyno cyrsiau sy'n berthnasol ac yn addas i'r diben
  • gallu profi bod y bobl sydd wedi mynychu cyrsiau yn awr yn darparu gofal gwell

Shirley Law, Pennaeth Dysgu a Datblygu yn DSDC, yn dweud "Rwyf wrth fy modd bod Sgiliau Gofal wedi cyhoeddi DSDC fel darparwr hyfforddiant cydnabyddedig. Nid yw bod yn ddarparwr cydnabyddedig yn unig yn ysbrydoledig i bawb yn DSDC, ond i gyflogwyr sy'n chwilio i sicrhau hyfforddiant dementia ystyrlon a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i'w staff ac, yn bwysig, pobl â dementia. "

I gael mwy o wybodaeth am Sgiliau Gofal, ewch i http://www.skillsforcare.org.uk

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman