DSDC Newyddion

Erbyn Henriette Laidlaw

Hydref 3rd, 2016

Rydym wedi ehangu ein tîm dylunio

Pensaer Martin Quirke wedi ymuno â'n tîm dylunio

Nid yw pwysigrwydd dylunio a phensaernïaeth gyfer lleihau anabledd mewn pobl sy'n byw gyda dementia wedi bod mor uchel ar yr agenda o ddarparwyr gofal. Yn y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ym Mhrifysgol Stirling gennym ymchwil sy'n dangos pa egwyddorion sylfaenol yn gwneud gwahaniaeth i sut y gall pobl fod yn annibynnol, a chyfieithu bod gwaith ymchwil yn weithredu yw'r her fawr nesaf.

Mae ein tîm dylunio wedi cael ei gryfhau drwy ychwanegu Martin Quirke. Martin blynyddoedd 20 o brofiad mewn pensaernïaeth wedi cael ei rhannu rhwng Awstralia, Iwerddon a'r DU. Graddiodd o'r ddau Goleg y Drindod Dulyn a Sefydliad Technoleg Dulyn, ac yn agos i gwblhau PhD ar ddylunio ar gyfer dementia o Brifysgol Newcastle (Awstralia).

Ar ôl gweithio ar draws sbectrwm eang o mathau o brosiectau, o dai i adeiladau cyhoeddus, maes cryfaf Martin o arbenigedd yn dylunio ar gyfer heneiddio, cymunedau gofal oed yn arbennig preswyl. Yn ymarfer proffesiynol, dysgu prifysgol, ac ymchwil, mae'n hyrwyddo ddau ddyluniad cynaliadwy a chynhwysol. yn flaenorol Adeiladodd ei dŷ ei hun, sy'n ymgorffori dylunio cynaliadwy goddefol, ac egwyddorion dylunio dementia anymwthiol. Gyda ei ddyluniad modern ffres, ychydig o bobl yn sylweddoli y prawfddarllen yn y dyfodol, arbed adnoddau, a dyluniad galluogi bod y tŷ yn cynnwys - Martin dadlau mai dyma sut y dylai dylunio da fod!

Yn benderfynol o ehangu dylunio ar gyfer nam gwybyddol ac sy'n gysylltiedig ag oedran y tu hwnt i'w parth traddodiadol o amgylcheddau gofal ac allan i'r gymuned ehangach, Martin yn bendant y dylai darpariaeth dylunio ar gyfer galluogi dementia yn cael eu hymgorffori yn yr holl amgylcheddau ffisegol. Rydym eisoes yn gwneud hyn ar gyfer pobl â nam corfforol, megis y rhai mewn cadeiriau olwyn, felly mae'n hen bryd bod pob un o'n cartrefi, strydoedd, siopau, theatrau, a mannau cyhoeddus eraill yn dod yn galluogi a chynhwysol ar gyfer pobl â nam gwybyddol.

ymchwil PhD Martin yn dangos y gall ystyriaeth gynnar o egwyddorion dylunio dementia yn cael effaith sylweddol ar hygyrchedd gwybyddol adeiladau. Yn benodol, ei ddadansoddiad o adeiladu cynlluniau llawr-cynllun yn awgrymu y gall y ansawdd cyffredinol dementia-alluogi yr adeilad terfynol yn cael ei ddylanwadu'n drwm gan hyd yn oed y brasluniau dylunio cynharaf. Mae'n disgwyl i gwblhau'r ymchwil hwn yn 2017.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman