DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Gorffennaf 7th, 2016

Ymddiriedolwr Frank Hitchman yn marw

Gyda thristwch mawr yr ydym wedi dysgu yr wythnos hon y Frank Hitchman wedi marw.

Roedd Frank Hitchman hyd ei farwolaeth Ysgrifennydd yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia. Mae'r Ddatblygu'r Ganolfan Gwasanaethau Dementia (DSDC) sy'n blentyn ymennydd yr Ymddiriedolaeth.

Trwy ei ymdrechion, Frank arwain at drawsnewid ym mywydau miloedd lawer o bobl â dementia a'u gofalwyr.

Chwaraeodd Frank Hitchman rhan bwysig yn ei gefnogaeth o DSDC, sydd yn ddiweddar dathlu ei phen-blwydd 25th. Nawr bod y Ganolfan ei fod yn helpu i greu cael ei gydnabod ar draws y byd, ac mae galw rhyngwladol fel arweinydd cydnabod yn y dementia a'r cae Alzheimer.

Gwnaeth Frank nifer o bethau yn bersonol.

Arweiniodd grŵp o bobl a gododd tua £ 3 miliwn i greu adeilad DSDC (y Iris Murdoch Adeilad) sef y demensia cyntaf adeilad cyhoeddus gyfeillgar yn y byd pan gafodd ei hagor yn 2003. Mae'r DSDC Cydnabyddir bellach fel ffynhonnell ryngwladol o arbenigedd a chymorth sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pobl sy'n byw gyda, neu'n cefnogi pobl sy'n byw gyda, dementia. Ei weledigaeth oedd am rywbeth gwahanol i'r rôl lobïo o grwpiau eiriolaeth fel Alzheimer Alban neu Gymdeithas Alzheimer ac sy'n ategu eu gwaith. Roedd y DSDC oedd canolbwyntio ar yr hyn sy'n ymarferol ac yn gwneud gwahaniaeth, ac i gyflawni hyn ar gost isel neu am ddim i bobl na allent fforddio. Mae ei benderfyniad dogged i wneud y gwaith hwn, ac mae ei gyngor doeth i staff y ganolfan ac ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth dros nifer o flynyddoedd wedi cael effaith enfawr.

Yn ei gyfraniad personol i godi arian ers i'r Ganolfan agorwyd Frank greu amrywiaeth anhygoel o ddigwyddiadau diwylliannol a ddaeth arian i mewn i'r Ymddiriedolaeth. Mae enghreifftiau yn cynnwys arddangosfa gelf, lle mae canran o'r gwerthiant yn rhodd i Ymddiriedolaeth. Pan fydd y gwerthiant got araf, prynodd lluniau ei hun. Roedd yn codi degau o filoedd o bunnoedd. Trefnodd gyfer cyngerdd harpsicord yn y Llyfrgell Signet yng Nghaeredin. Efallai y bydd rhai wedi meddwl y gallai'r amser ac ymdrech o hyn yn cynhyrchu derbynebau bach ond roedd cyfrifo ddoeth bod y math o bobl a fynychodd mewn sefyllfa wych i wneud rhoddion mawr. Enghreifftiau yn unig yw'r rhain. Mae wedi defnyddio ei holl gysylltiadau ym myd y celfyddydau i roi ar ddigwyddiadau premiwm a ddaeth ffrindiau i gefnogi gwaith y ganolfan. Roedd ei egni, a'r gallu i gael pobl eraill i agor eu llyfr siec yn chwedlonol. Perswadiodd Iarlles Weymss i agor ei chartref ar gyfer cinio gala codi arian a chyngerdd.

Frank perswadio Fonesig Judi Dench i agor y Adeilad Murdoch Iris yn ffurfiol a dod yn noddwr yr Ymddiriedolaeth; rôl ei bod yn parhau bedair blynedd ar ddeg ar ddod â cyhoeddusrwydd mawr ei angen bod hefyd yn denu adnoddau.

Cafodd yrfa ariannol gwych ond disgrifir amusingly ei hun fel "ceidwad llyfr cofnod dwbl". Yn y rôl honno ef llywyddu dros gyllid y pwyllgor yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia. Yn y rôl wirfoddol hon fe ymdrechodd â mân gymhlethdodau o symiau bach o arian parod a gwneud gwahaniaeth mawr i lawer o bobl, yn gyfnewid am baned o goffi du a bisged. Wedi gyrfa ar y brig, gan fod y cyfarwyddwr cyllid cwmni olew byd-eang, sydd yn drawiadol. Treuliodd oriau gyda gwaith papur ac ag archwilwyr, ac yn gwylio yn ofalus ar yr holl adnoddau.

Frank diffidently derbyn gradd er anrhydedd gan Brifysgol Stirling i gydnabod y ffaith bod llawer o filiynau wedi cael eu rhoi trwy'r Ymddiriedolaeth i waith y DSDC. Roedd yn caniatáu i'r Brifysgol i enwi yr oriel yn y Iris Murdoch Adeiladu "y Frank Hitchman Gallery" ond roedd y plât pres i fod yn fach o ran maint, ac yn agos i'r raciau cot. Rydym ni yn DSDC i gyd yn ddiolchgar am y gwaith a wnaeth Frank ar gyfer yr Ymddiriedolaeth a'r Ganolfan.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman