DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Tachwedd 20th, 2015

Adeiladu Cymdeithas Gyfeillgar Dementia

Yn ddiweddar, cynhaliodd BUPA gweminar am ddemensia a sut y gall y DU yn cael gwell dealltwriaeth o'r cyflwr. Gyda siaradwyr Athro Graham Stokes (Cyfarwyddwr Global Gofal Dementia yn Bupa) a Yr Athro Andrews Mehefin (Cyfarwyddwr y Brifysgol Stirling yn Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, Gan roi digon o, mewnwelediadau pryfoclyd ddefnyddiol, y webinar yn llwyddiant mawr.

Canfyddiadau Allweddol o'r Gweminar:

  • Wrth edrych ymlaen at 2030, amcangyfrifir y nifer o bobl sy'n byw gyda dementia yn cynyddu i 76 miliwn.
  • Mae'r groes o gael dementia yn 1 100 yn ar gyfer y rhai yn eu 60s, tra mai dim ond 1 20 yn ar gyfer y rhai yn eu 70s
  • Mae ffocws yn y DU ar adeiladu cymdeithas gyfeillgar dementia, ond mae angen i ddechrau meddwl yn hytrach na cymdeithasau cynhwysol dementia
  • Mae addysgu cenedlaethau iau / nesaf yn allweddol i ddileu stigma a rhagfarnau gwmpas dementia
  • Gweithleoedd gwybodus Dementia yn hanfodol wrth i nifer y bobl â dementia yn cynyddu oedran gweithio
  • Pryderon sylfaenol o ofalwyr y rhai sy'n byw gyda dementia yn cael eu pryder, cynnwrf a diffyg cwsg nid colli cof
  • Gall technoleg gynorthwyol helpu, ond mae yna nifer o faterion moesegol y mae angen mynd i'r afael â

Dyfyniadau siaradwyr

Ar ba cymdeithas gyfeillgar dementia yw:

'A cymdeithas gyfeillgar dementia yn un lle mae pobl yn ymwybodol ohono ac yn helpu eu cymdogion, ond mae hefyd wedi i fod yn un lle i'r bobl sy'n sefydlu eu hunain i ofalu am bobl â dementia wir yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud ac yn rhoi hyder i'r pobl sy'n derbyn eu gwasanaethau. ' - Yr Athro Andrews Mehefin

'Pan fyddaf yn clywed y term dementia cyfeillgar, a'r angen am hyfforddiant ac addysg i gyflawni hynny, nid wyf yn credu bod angen i gael eu hyfforddi i fod yn gyfeillgar unrhyw un. Mae hynny'n rhan o'r cyflwr dynol. Rwy'n llawer mwy o blaid defnyddio'r term dementia gynhwysol. ' - Yr Athro Graham Stokes

Pam mae cymdeithas gyfeillgar dementia yn bwysig:

'Mae unrhyw beth y gellir ei wneud yn y gymuned i wneud eu bywydau yn haws, neu eu teuluoedd', mae i'w groesawu. ' - Yr Athro Andrews Mehefin

'Rydym ar fin ffrwydrad o nifer y bobl â dementia. Yn ôl pob tebyg yn llai na 10 mlynedd i ffwrdd cyn i ni ddechrau gweld cyflymiad go iawn yn y niferoedd hynny. ' - Yr Athro Graham Stokes

'Mae angen i ni weld cymdeithas yn camu ymlaen i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia ... Rwy'n eithaf cyfforddus gyda chymdeithas camu ymlaen, os y gymdeithas honno yn cael ei gefnogi.' - Yr Athro Graham Stokes

Ar demensia oedran gweithio:

'Gweithio dementia oed yn effeithiol, y clwstwr o symptomau a achosir gan amrywiaeth o afiechydon mewn pobl iau nag y byddem fel rheol yn disgwyl, gyda'r broblem ychwanegol o'r darlun cymdeithasol cymhleth sy'n gyflwynwyd a'i bod yn anodd iawn i gael gwasanaethau eu trefnu mewn ffordd sy'n yn eu helpu .... Mae'n broblem gymhleth ac unigryw, ond mae llawer llai o bobl yn cael eu heffeithio. Pa nid yn ei gwneud yn broblem llai. Mae'n golygu gyfer yr unigolion hynny ei fod yn broblem hyd yn oed yn fwy. ' - Yr Athro Andrews Mehefin

'Pum mlynedd yn ôl ni fyddem yn siarad am y gweithle, ond yn awr i mi, mae'n un o'r prif bryderon gen i ... Mae cael gweithle gwybodus dementia yn hanfodol.' - Yr Athro Graham Stokes

'Pobl Mae tua 40,000 ganol oed â dementia. Ond maent yn tueddu i fod â llu o gyflyrau sy'n achosi dementia nad ydynt yn nodweddiadol - gallai fod dementia yn gysylltiedig ag alcohol, gallai fod dementia blaen, nid yr hyn yr ydym yn dod o hyd gyda henuriaid lle Alzheimer yw prif achos '. - Yr Athro Graham Stokes

Technoleg Defnyddwyr a dementia:

'Mae'r ystod o dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael yn eang, a dylem i gyd ddarganfod cymaint am y peth ag y bo modd .... ond mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr y moeseg o'i amgylch yn derbyn sylw. ' - Yr Athro Andrews Mehefin

'Beth byth fyddwn am glywed yw ein bod yn defnyddio technoleg i gymryd lle perthnasoedd dynol. Mae technoleg yn mynd i fod yn fodd i wella bywyd y rhai sy'n byw gyda dementia. berthnasau dynol yn helpu pobl â dementia yn byw yn well. Dim ond arf arall. ' - Yr Athro Graham Stokes

Gall rhedeg i lawr llawn o'r webinar ar gael ar gwefan BUPA yn

siaradwyr

Yr Athro Graham Stokes

Mae'r Athro Graham Stokes yw Cyfarwyddwr Global o Ddementia Careat Bupa. Diolch i ei flynyddoedd 20 o brofiad yn y pwnc, mae ganddo ehangder gwybodaeth ar bopeth o ddewis cartref gofal i gynnig cyngor i'r rhai sy'n byw gyda'r cyflwr. Rhywbeth y mae wedi dod yn adnabyddus am yn argymell datblygu dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y person i ofalu.

Yr Athro Andrews Mehefin

Mae'r Athro Mehefin Andrews wedi cael effaith sylweddol ar ofal iechyd yn y DU. Hi yw Cyfarwyddwr Prifysgol Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Stirling, ac wedi cynnal ymchwil helaeth am ffyrdd y gall bywyd yn cael ei wella ar gyfer y rhai sy'n byw gyda dementia. Mae ei lyfr, Dementia: Y Guide Un-Stop, yn rhoi cyngor cynhwysfawr i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman