DSDC Newyddion

Erbyn Siobhan McDermott

Ionawr 20th, 2015

Hwylusydd Arferion Gorau yn ennill gwobr fawreddog

Mae DSDC yn llongyfarch Paul Goodridge, G4S Rheolwr Gweithredol yng Ngharchar Ei Mawrhydi / Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc, Caerdydd.

Paul a'i dîm wedi cael eu cydnabod gan Ymddiriedolaeth Butler am eu cefnogaeth a gofal carcharorion hŷn yng Ngharchar Parc, gan greu Uned Byw â Chymorth a arloesi yn y defnydd o Gynlluniau Byw â Chymorth. Dyma drydedd wobr ar gyfer yr ALU sy'n mynd i'r afael ag anghenion clinigol a chymdeithasol cymhleth, gan gynnwys dementia, gofal lliniarol a gofal diwedd oes, trwy greu amgylchedd sy'n rhagweithiol ac yn gynhwysol yn gymdeithasol. Ym mis Tachwedd y llynedd enillodd Paul Gwobrau Gofal Ysbryd Cymru wobr Aur Gofal a Rhagoriaeth mewn Gofal Lliniarol a Diwedd ward Gofal Bywyd Arian. Nodwedd bwysig o'r gwaith oedd i dreialu Arfer Gorau DSDC yn rhaglen Dementia Gofal, Dysgu ddatblygu dealltwriaeth y tîm o ddementia a'i effaith ar y boblogaeth y carchardai yn llwyddiannus.

Mae'r Arferion Gorau yn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia ar gael i bawb sy'n gweithio ym maes gofal dementia. Darganfyddwch mwy.

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman

categorïau: DSDC Newyddion