DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Mawrth 4th, 2014

Canolfan y Celfyddydau Llwyfan yng Ngogledd Iwerddon

Mawrth yn fis bumper am bethau cadarnhaol am y celfyddydau a dementia - yn enwedig os ydych yn ddigon ffodus i fod yng Ngogledd Iwerddon.

Dathlu mis-hir o Oedran argoeli i ddarparu cyfle gwirioneddol i bob math o ymgysylltu â'r celfyddydau a dementia. Pedwar digwyddiadau penodol yn sefyll allan:

Bydd 1 ArtsCare, pêl ynni Jenny Elliot, sy'n seiliedig ar Belfast, ym mhobman yn sicrhau bod y sbectrwm llawn o gelfyddydau gweledol, a gynhyrchwyd gyda phobl â dementia yn y ganolfan, yn hygyrch i'r cyhoedd yn hawdd. Os ydych yng Ngogledd Iwerddon yn ystod y mis bydd yn anodd ei osgoi. Mae'r digwyddiad cyfan yn darparu eiriolaeth sydd ei angen yn fawr ar gyfer ystod a gwerth y gwaith a gynhyrchwyd i raddau helaeth mewn cyd-destun therapiwtig.

2 Mae Cyngor y Celfyddydau Gogledd Iwerddon yn cefnogi Adfywiad Preswyl Penwythnos ar gyfer artistiaid sefydledig y mae eu gwaith yn ymgysylltu mewn rhyw ffordd â demensia. Dewiswyd oddeutu dwsin o artistiaid sydd â phrofiad amrywiol iawn o set gref o geisiadau. Yng nghyd-destun Dathliad Oes o fisoedd, dylai darparu lle ar gyfer cyfnewid a datblygu creadigol rhwng artistiaid ac arbenigedd rhyngwladol y Ganolfan Datblygu Gwasanaeth Dementia (hynny yw ni) greu rhywfaint o ddysgu gwych i bawb sy'n gysylltiedig.

A beth sy'n gwneud y Enciliad yn wahanol iawn yw hyn. Bydd llawer o'r hyn sy'n digwydd yn cael ei ddal mewn un ffordd neu'r llall. Am unwaith, er bod cyfle yn syth ar ôl i lawer mwy o artistiaid, comisiynwyr, staff iechyd a gofal gymryd y drafodaeth mewn digwyddiad cyfan.

3 Y Dementia - Symposiwm Du a Gwyn yn cael ei gynnal ar Dydd Gwener 28th Mawrth i nodi diwedd Dathlu'r Oes ar gyfer 2014. Mae'r digwyddiad wedi'i ddylunio i ganiatáu archwiliad llawer mwy dwys o faterion sy'n rhoi digon o sylw pan fydd pobl yn meddwl am greadigrwydd a dementia. Beth yw'r materion moesegol y mae angen i bobl feddwl amdanynt? Sut mae demensia wedi'i fframio yn y celfyddydau a'r cyfryngau? Dyma'r math o faterion oedd cwbl groes a sefydlwyd i hyrwyddo. Ni ddylid dileu'r bobl gan y teitl mawr. Bydd yn ddiddorol, yn ysgogol ac yn hwyl. Rwy'n gwybod hyn oherwydd mae DSDC wrth ei bodd o fod yn hwyluso'r diwrnod cyfan diolch i arian gan Atlantic Philanthropies, sydd hefyd yn cyd-ariannu Canolfan Dementia Gogledd Iwerddon â Llywodraeth Gogledd Iwerddon.

4 Ac os nad yw hynny'n ddigon am un mis, mae yna hefyd sesiwn ymadael ar y celfyddydau a dementia yn y brif Gynhadledd ar Oedran sy'n cael ei gynnal ar 13th Mawrth yn Titanic Belfast. Byddwn yn ceisio gweithio allan yn union yr hyn a olygwn gan y celfyddydau a dementia ac a yw'n bwysig iawn. Mae hyn, fel yr wyf yn amau ​​bod llawer ohonoch chi eisoes yn ei wybod, mor hawdd ag y mae'n swnio.

Ar y cyfan yn eithaf y mis yn gobaith a arwydd pellach o'r bywiogrwydd ac arloesedd yng Ngogledd Iwerddon yn dilyn teyrnasiad Derry Londonderry fel Dinas gyntaf yn y DU Diwylliant.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu ei wneud yn i Ogledd Iwerddon, bydd cwbl groes yn dilyn digwyddiadau yn agos.

Am fwy o fanylion ar y Symposiwm wirio hyn

Mae Dathlu wefan Age gyda manylion llawn o ddigwyddiadau yma

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman