DSDC Newyddion

Gan Tim DSDC

Mawrth 4th, 2014

Canolfan y Celfyddydau Llwyfan yng Ngogledd Iwerddon

Mawrth yn fis bumper am bethau cadarnhaol am y celfyddydau a dementia - yn enwedig os ydych yn ddigon ffodus i fod yng Ngogledd Iwerddon.

Dathlu mis-hir o Oedran argoeli i ddarparu cyfle gwirioneddol i bob math o ymgysylltu â'r celfyddydau a dementia. Pedwar digwyddiadau penodol yn sefyll allan:

1 ArtsCare, pêl o ynni seiliedig ar-Belfast Jenny Elliot, bydd yn ym mhob man yn gwneud yn siŵr bod y sbectrwm llawn o gelfyddydau gweledol, a gynhyrchwyd gyda phobl â dementia yn y ganolfan, yn hygyrch i'r cyhoedd. Os ydych yng Ngogledd Iwerddon yn ystod y mis, bydd yn anodd osgoi. Mae'r digwyddiad cyfan yn darparu eiriolaeth mawr ei angen ar gyfer yr ystod a gwerth y gwaith a gynhyrchwyd yn bennaf mewn cyd-destun therapiwtig.

Mae Cyngor Celfyddydau 2 Gogledd Iwerddon yn cefnogi Penwythnos Encil Preswyl ar gyfer artistiaid sefydledig y mae eu gwaith yn cymryd rhan mewn rhyw ffordd â dementia. Mae tua dwsin o artistiaid sydd â phrofiad amrywiol iawn wedi cael eu dewis o set gref o geisiadau. Yng nghyd-destun Dathliad mis o hyd o Oed yn darparu lle ar gyfer cyfnewid a datblygiad creadigol rhwng artistiaid a'r arbenigedd rhyngwladol y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (dyna ni) Dylai gynhyrchu rhywfaint o ddysgu gwych i bawb sy'n gysylltiedig.

A beth sy'n gwneud y Retreat 'n sylweddol wahanol yw hyn. Bydd llawer o'r hyn sy'n digwydd yn cael ei ddal mewn un ffordd neu'r llall. Am unwaith er bod cyfle yn syth wedyn ar gyfer llawer mwy o artistiaid, comisiynwyr, staff iechyd a gofal i fynd ar y drafodaeth mewn digwyddiad diwrnod cyfan.

3 y Dementia - Symposiwm Du a Gwyn yn cael ei gynnal ar Dydd Gwener 28th Mawrth i nodi diwedd y Dathlu Oed 2014. Mae'r digwyddiad wedi ei gynllunio i ganiatáu i archwilio llawer dyfnach o faterion sy'n mynd yn rhy ychydig o sylw pan fydd pobl yn meddwl am greadigrwydd a dementia. Beth yw'r materion moesegol y mae angen i bobl feddwl? Sut mae dementia fframio yn y celfyddydau a'r cyfryngau? Dyma'r math o faterion oedd cwbl groes a sefydlwyd i hyrwyddo. Ni ddylai pobl gael eu digalonni gan y teitl mawreddog. Bydd yn ddiddorol, yn ysgogol ac yn hwyl. Yr wyf yn gwybod hyn oherwydd CDGD yn falch iawn o gael ei hwyluso diwrnod cyfan diolch i gyllid gan Iwerydd Philanthropies, sydd hefyd yn cyd-ariannu Canolfan Dementia Gogledd Iwerddon gyda Llywodraeth Gogledd Iwerddon.

4 Ac os nad yw hynny'n ddigon ar gyfer un mis mae yna hefyd sesiwn egwyl-allan ar y celfyddydau a dementia yn y brif Gynhadledd ar Oedran cael ei chynnal ar 13th Mawrth yn Titanic Belfast. Byddwn yn ceisio gweithio allan yn union beth ydym yn ei olygu gan y celfyddydau a dementia ac a yw'n wirioneddol bwysig. Mae hyn, fel yr wyf yn amau ​​llawer ohonoch eisoes yn gwybod, nid yw mor hawdd ag y mae'n swnio.

Ar y cyfan yn eithaf y mis yn gobaith a arwydd pellach o'r bywiogrwydd ac arloesedd yng Ngogledd Iwerddon yn dilyn teyrnasiad Derry Londonderry fel Dinas gyntaf yn y DU Diwylliant.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu ei wneud yn i Ogledd Iwerddon, bydd cwbl groes yn dilyn digwyddiadau yn agos.

Am fwy o fanylion ar y Symposiwm wirio hyn

Mae Dathlu wefan Age gyda manylion llawn o ddigwyddiadau yma

Mwy o DSDC Newyddion
12th Gorffennaf
By
Tîm DSDC
20th Maw
By
Ailidh Aikman