cwbl groes

Gan Mark Butler

Rhagfyr 2nd, 2015

Barddoniaeth Comes i Oed - Adolygiad o The Emma Wasg Anthology o Oedran

Cnydau oedran hyd llawer mewn barddoniaeth, a welir yn aml drwy lens unigol - bersonol, gwleidyddol, neu emosiynol. Blodeugerddi yn cynnig cyfle i gymryd golwg ehangach, mwy o amser ar sut beirdd yn dewis ymgysylltu gydag oedran ac ychydig o gasgliadau yn fwy difyr, barnwyd dda ac yn ysgogi'r meddwl na set daclus hwn a gynhyrchwyd raenus gan y Emma Press.

Sarah Hesketh wedi dewis gwmpas 40 cyflwyno gerddi o amrediad go iawn, arddull a mewnwelediad, sy'n mynd y tu hwnt i'r arferol. Gyda'i gilydd maent yn rhoi digon o brawf o werth unigryw o gerddi wrth ddatgelu hyn y mae'n ei disgrifio fel y "cymhleth cyfan, anniben, gweld amlochrog oed". Mae cyflwyno cryno iawn yn herio'r duedd hanesyddol i gysylltu oed gyda eithafion a diffyg naws, ac yn ddefnyddiol yn nodi'r rhesymeg y tu ôl i'r cerddi a ddewiswyd, gan wella yn hytrach na difetha eu heffaith.

Dementia, neu yn fwy cywir oed mewn cartrefi gofal, yn cynnwys mewn dwy gerdd cyferbyniol. Mae'n braf i ddod o hyd i oedran ail-honni fel canolbwynt ar gyfer gwaith ar y cyd am unwaith, o ystyried y sŵn o amgylch yr holl bethau dementia ar hyn o bryd. Ac mae'r un yn rhannu gwaith nodweddiadol sy'n nodi ei fod allan o "farddoniaeth demensia" 'gor-redol - sef ei ansawdd.

Dilyniannu clyfar a cyfosodiad annog yn y darllenydd ymdeimlad syml ond dwys o natur anochel oedran fel profiad rhannu heb dristwch wrth i'r dominyddol teimlad. Mae ganddi ffynnon yn ei gam drwyddi draw.

Mae hwn yn blodeugerdd gyfoethog mewn cyseiniant a delweddau newydd, lle dim ond am bob cerdd yn gryno, yn hygyrch ac yn sicr o ran naws a phwrpas. Mae rhywfaint o ymgysylltu marwnad mawr darlun ochr yn ochr â myfyrdodau mwy cyfarwydd ar golled, marwolaeth a chof, ac mae'r indignities sy'n dod oedran. Ond mae lle i'w gael ar gyfer hyfrydwch o heneiddio. Mae'n gasgliad dalgrynnu 'n glws.

Amy McCauley yw "Rydw i wedi clywed o oedran: sut y mae'n gobbles amser", yn gosod y bar uchel gydag sureness o gyffwrdd sy'n cerddi eraill gêm.

Mawl yn gorfod mynd i Emma Wright, y mae ei darluniau medrus, yn ategu naws adlewyrchol y casgliad. Mae'r Emma Press wedi cyflwyno cynnyrch o safon ar yr union adeg iawn. Bydd yn cael ei savored.

Anthology o Oedran, a olygwyd gan Sarah Hesketh ar gael o Mae'r Emma Wasg.

Mwy o cwbl groes
14th Chwefror
By
Mark Butler
8th Chwefror
By
Mark Butler
29th Jan
By
Mark Butler
29th Jan
By
Henriette Laidlaw

categorïau: barddoniaeth