cwbl groes

Gan Mark Butler

Awst 24th, 2015

Atgofion Miniature Ysgogi Thoughts Mawr

Robert LaPage, y cyn-filwr o Ganada o theatr ar raddfa fawr, wedi cynnal yn olygfa cymhleth ynglŷn cof fel rhan o Ŵyl Caeredin swyddogol. Byddwn yn cyrraedd y dementia mewn munud.

877 Murray Avenue

Dros cyflym dwy awr o adrodd straeon arbenigol, mae'n parhau i fod y presenoldeb dynol yn unig ar y llwyfan. Mae ei bresenoldeb llwyfan languid a medrus gwau stori o gof personol a gwleidyddol sy'n canolbwyntio ar ei deulu, ei gymdogion ac annibyniaeth Quebecois. Mae'n gamp technegol enfawr a adeiladwyd o amgylch model ar y llwyfan o dŷ aml-ddeiliadaeth, y 877 y teitl, o gwmpas lle y mae'r ddrama yn llythrennol yn datblygu o blentyndod i heddiw. Mae'r tŷ a'r raddfa-model pellach o man cyhoeddus, yn caniatáu defnydd llawn o amcanestyniad, technoleg,-gwneud modelau a ffilm i ddarparu ystod trawiadol o animeiddio, symudiad dramatig a phwnsh gweledol Mae'r sioe yn rhwydd yn cofleidio pob genre theatrig - ie, gan gynnwys pypedau a meim. Mae hyd yn oed yn dod gyda sinc y gegin taflu i mewn.

Cof a Dementia

Thema'r dementia yn cael ei crybwyll yn y sioe. Yma, mae'r ffocws ar ei fam-gu pwy ydym gael cipolwg gwibio mewn ffilm o ystafell bach i ystafell bach. Ond mae hyn yn teimlo'n iawn yn rhan fach o sioe sy'n ymddangos yn fwy ymrwymedig i tad / mab a pherthnasoedd personol / gwleidyddol. Ar un pwynt animeiddiad o'r ymennydd yr effeithir arnynt gan ddementia (ynghyd â rhai info sylfaenol am Alzheimer) yn caniatáu i'r tŷ i morph i mewn i'r ymennydd ei hun. Mae'r defnydd o rai animeiddio gwych yn agor pob math o bosibiliadau i archwilio dementia o safbwyntiau lluosog, nad LaPage yn cymryd.

Gwaith LaPage Sant yn wledd sy'n esblygu, a oedd yn fwriadol ond yn dod yn gyflawn "pan fydd yn barod." Weithiau, fel y dywed, 'i jyst ddim. Felly gall fod yn cael ei wneud â'r ffordd cof a lle mwy yn cydblethu ac yn cael eu heffeithio gan ddementia yn y dyfodol. Ond am y tro anffodus Alzheimer yn gwasanaethu y swyddogaeth o fod yn y darn am ddemensia y mae unrhyw ffurf hir fyfyrio ar y cof yn 2015 yn debygol o gynnwys. Mae'r naratif yn symud ymlaen ac mae'r nain, dywedir wrthym, yn mynd i mewn i gartref. Dyna ni.

Cyseiniant

Wrth gwrs, mae rhywfaint o cyseiniant pellach am cofio ac anghofio mewn byd lle mae'r gorffennol yn cael ei miniatur a naratif yn gallu cymryd safbwynt cyffredinol. Gyrru naratif hefyd yn dod oddi wrth y frwydr LaPage wedi i gofio cerdd protest enwog ar y cof ar gyfer datganiad a'r angen dwys i beidio byth â anghofio'r rheiny ymrwymo i gweithredaeth sy'n cadw hunaniaeth gyfunol.

Ac mae rhywfaint o cyfochrog a fwriedir rhwng hunaniaeth bersonol a chenedlaethol ond hyd nes y pen draw eich bod yn cael eu gadael gresynu potensial, o'r hyn a allai fod wedi ei wneud gyda'r holl ymdrech. Ar ôl creu gymhellol ein diddordeb mewn lleoedd o'r fath penodol - ei gartref, y gymdogaeth, meysydd cyhoeddus mawr a Quebec ei hun - pam nad oedd LaPage torri rhydd ac ymrwymo i rywbeth llai llinellol a llythrennol? Bydd y sioe, dros ei hyd, gan ddewis sbectol gyson dros y dyfnder goll. Efallai yn y pen draw LaPage brin o hyder i fynd ar ôl y themâu mawr, gan gynnwys y rhai o amgylch dementia, sy'n cael eu mor pryfoclyd ar gael iddo.

Potensial

Mae cymaint y gellid ei wneud trwy aml-gyfrwng, haenu lluosog, ailadrodd a darnio mewn mannau theatrig i herio, i oleuo ac i oleuo. Nid yw'r syniad o ymgysylltu greadigol â dementia oedd efallai y prif ffocws yma, ond yn y gwaith hwn yw germau o ymagwedd at dementia a allai fod yn wirioneddol greadigol, pwerus ac yn ysgogol. Ond byddai hyn yn anochel yn herio'r thaclusrwydd a chwilio am gydlyniad naratif sy'n theatr clasurol yn y pen draw yn gofyn a pha LaPage llythrennol ymgorffori.

Efallai LaPage yn y pen draw yn brin o hyder o gwmpas dementia sydd ganddo crefft naratif a chyfnod o gwmpas mwy traddodiadol. Yn y cyfamser, mae llawer iawn i'w mwynhau yn y sioe a'r meddyliau y mae'n ennyn. Cywilydd nid oedd y sioe breakthrough gallai fod wedi bod.

Prif gredyd llun:
The Guardian, MURDO Macleod (23.08.2015)

Mwy o cwbl groes
14th Chwefror
By
Mark Butler
8th Chwefror
By
Mark Butler
29th Jan
By
Mark Butler
29th Jan
By
Henriette Laidlaw