cwbl groes

Gan Mark Butler

Awst 17th, 2015

Osgoi yr llythrennol

Descension, gwaith cyfredol Anish Kapoor yn, swatio mewn man prif ar dir Versailles, yn gosod swnllyd, treisgar yn y ffurf trobwll diwaelod o hylif du. Y tro hwn lleoli swynol rhwng pâr o ffynhonnau baroc, Descension hefyd wedi ymddangos, yn fwy hamgylchynu ac clawstroffobig, yng nghorff oriel yn India, ac yn y gofod mewnol yn fwy eang a gynigir gan hen sinema yn Tuscany. Mae'n waith rhyfeddol lle bynnag y mae'n cael ei weld, gan gysylltu rhai sy'n ei gael i syniadau ac emosiynau wirioneddol dwys.

Mae'r lluniau a clipiau fideo gwneud i chi eisiau bod yno ac i brofi beth bynnag y mae'n ei olygu yn uniongyrchol. Nawr.

Mae fortecs cythryblus o ddŵr arwynebau teimladau cysefin, ac nad oes eu heisiau, - ofn, dadleoliad, yn agored i niwed ac anobaith. Mae sŵn o'i egni i lawr dwyn i gof ymdeimlad gwirioneddol o barchedig ofn ar bŵer a otherworldliness dinistriol o'r fath; anobaith ar ei ddiffyg ystyr penodol a gofod unfathomable. Mae'n hypnotically sucks unrhyw un o fewn ei gyrhaeddiad i mewn i angen i stopio, ymgysylltu a myfyrio, dim ond drwy gyfrwng ei ffurf, yn ddi-rym canolog a grëwyd gan ddigyfnewid, ceaseless a gweithgaredd aflonydd. Mae'n cael ei ysgogol, yn heriol ac yn bersonol ac yn gysylltiedig i mewn i syniadau a theimladau tragwyddol, lluosog.

Kapoor ei hun yn awyddus i gadw draw oddi wrth ddiffinio'r unrhyw "ystyr" ar gyfer y gwaith. "Nid oes gennyf ddiddordeb mewn goblygiadau unigol mewn celf. Mae'n lladd y gwaith ", meddai. Ac o Descension ychwanega "Dyma'r lle y gwagle, sydd yn baradocsaidd yn llawn".

Yng nghyd-destun blog am gelf a Descension dementia yn cynnig her mawr ei angen i'r llythrennol, sy'n dominyddu cymaint "celfyddyd sy'n gysylltiedig â demensia". Ar gyfer y rhai dewis gwneud hynny, Descension yn caniatáu archwiliad o nifer o wahanol agweddau ar hunaniaeth a dementia. Nid yw'n ymwneud â dementia. Nid yw'n ceisio dal dementia. Nid Kapoor wedi crybwyll dementia mewn cysylltiad â'r gwaith hwn. Pam y byddai ef? Byddai hyn yn ei gwneud yn llinellol ac yn llythrennol. Ei rym a gwerth fel celf yw ei fod yn galw i gof teimladau dwfn ac yn cysylltu i rywbeth cythryblus, cyfarwydd ac anniriaethol. Nid yw'n esbonio neu gau unrhyw beth i lawr. Mae'n agor posibiliadau newydd o archwilio.

Cymharwch hyn gyda chelf lle dementia yn amlwg "testun"; celf lle y grefft yn ei gwneud yn glir beth yw'r celf yn ymwneud; celf sydd mor llythrennol gall dim ond ennyn cydnabyddiaeth neu empathi ac mae'n hapus i drin i wneud hynny. Dim byd dwys, dim byd i ysgogi a herio, dim byd i ennyn a siglo, dim byd i ysgogi fframio personol ar gyfer teimlad. Mae lle ar gyfer gwaith o'r fath a gall rhai yn dda gweld fel celf, ond yn bersonol rwyf i ffwrdd i Versailles lle mae celfyddyd yn deilwng o'r enw yn aros.

Image Credyd: Hawlfraint y Guardian 2015

Mwy o cwbl groes
14th Chwefror
By
Mark Butler
8th Chwefror
By
Mark Butler
29th Jan
By
Mark Butler
29th Jan
By
Henriette Laidlaw