dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Hydref 16th, 2018

Y newidiadau symlaf

Mae fy mrawd a minnau'n gweithio mewn cartref preswyl lleol lle mae gan lawer o'r trigolion dementia. Sylweddom fod gan lawer o'r trigolion faterion tebyg ac yn aml roeddent yn gofyn cwestiynau tebyg. Penderfynasom ymchwilio i ffyrdd syml y gallem ni allu gwneud eu bywydau'n haws, a llai o straen. Roedd ein cam cyntaf yn debyg i'r rhan fwyaf o bobl eraill ein hoedran: gofynnwch i Google.

Daeth gwefan Canolfan Ddatblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) i ben a chyn hir buom yn ymweld ag adeilad Iris Murdoch yn Stirling ac roeddent yn ddigon ffodus i siarad â Pauline Cameron, un o'u Swyddogion Dysgu a Datblygu. Bu'n ysbrydoli ni gyda llawer o syniadau ar sut i wneud bywyd yn y cartref yn fwy cyfforddus i'r trigolion a hefyd awgrymodd y dylem siarad â staff nyrsio yn Ysbyty Ninewells yn Dundee a'r ARI yn Aberdeen i ddarganfod sut y gallem ni wneud ysbyty ymwelwch â straen yn rhad ac am ddim â phosibl.

Yn sgwrsio â syniadau a brwdfrydedd ieuenctid, ysgrifennom ddogfen sy'n rhestru awgrymiadau o'n hymchwil a gobeithiwn y gallai fod yn newidiadau syml ac ymarferol (llawer ar y lleiafswm neu ddim cost) i wneud bywyd y preswylwyr yn haws ac yn fwy dymunol a'n bywydau fel Gofal Iechyd Cynorthwywyr yn fwy gwobrwyo. Fe wnaethom ei gyflwyno'n bryderus i Berchennog a Rheolwr y cartref mewn cyfarfod. Roeddent wrth eu bodd gyda'n menter ac rydym bellach wedi gweithredu rhai o'n hawgrymiadau.

Y gwahaniaeth mwyaf oedd labelu syml drws y toiled. Ers gwneud y newid hwn, mae llawer o'r trigolion wedi gofyn am lai o gymorth i ddod o hyd i'r toiled a gallant gadw mwy o'u hannibyniaeth.

Yr hyn sy'n werth nodi hefyd oedd y newid cyffredinol yn yr awyrgylch yn y cartref gofal. Mae wedi gwneud yr holl staff yn ymwybodol y gallai unrhyw un wneud awgrym ac y byddai rheolwyr a'r perchennog yn gwrando arnynt. Mae hefyd yn dangos bod hyd yn oed newidiadau syml, sy'n costio ychydig neu ddim arian, yn gallu gwneud gwahaniaethiadau amlwg ym mywydau'r trigolion, ac wrth wneud hynny, yn helpu i wella boddhad swydd y staff.

Inga a James

Mae'r DSDC yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi sy'n gallu ysbrydoli a hysbysu staff i wneud newidiadau i gefnogi pobl i fyw'n dda â demensia. Gweld y cyrsiau sydd i ddod yma .

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton

categorïau: Gofal dementia