dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Medi 11th, 2018

Dewisiadau Gofalwyr

Mae arolwg newydd a lansiwyd gan Brifysgol Stirling yn gweithio i ddeall yr hyn y mae gofalwyr yn chwilio amdano mewn gofal newydd, ac mae'n well gan y mathau o ofalwyr cymorth.

Mae'r Brifysgol yn chwilio am ofalwyr i gymryd rhan yn yr arolwg i'n helpu i wella dealltwriaeth o'r mathau o gefnogaeth i ofalwyr di-dâl. Mae'r arolwg yn cynnwys cyfres o gwestiynau ynghylch sut y gallech chi fel gofalwr dreulio cyllideb gofal cymdeithasol wrth gymryd egwyl o ofalu. Rydym yn chwilio am eich cyfraniadau i ddangos y math o gefnogaeth y byddai gofalwyr yn ei flaenoriaethu.

Os ydych chi'n gofalu am rywun dros 55 (ni waeth pa mor fawr neu fach yw'ch rôl gofalu), rydym yn eithriadol o ddiolchgar i glywed eich barn. Y ddolen yma yn mynd â chi i'r arolwg ar-lein.

Bydd yr arolwg ar agor tan 1st Hydref 2018 a chanfyddiadau wedi'u cyhoeddi yma ym mis Ionawr 2019.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymchwil, neu os hoffech dderbyn copi papur o'r arolwg, mae croeso i chi gysylltu â chi Nadine.thomas@stir.ac.uk 029 2125 2044

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: dementia Ymchwil