dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Mehefin 5th, 2018

Cyfraith Frank

Dechreuodd fy ngŵr hwyr, Frankie a minnau, ymgyrch Frank's Law yn 2013. Roedd wedi cael ei ddiagnosio â dementia yn 59 yn oed, ac yn ystod ei daith gyda'r afiechyd yr oeddem yn darganfod y gwahaniaethu yn erbyn y 65 dan yr hyn a oedd yn ymddangos yn 'dorri'r rheolau' trwy fynd yn sâl cyn 65. Roedd y bobl hyn wedi cael eu hasesu fel rhai oedd angen gofal personol, a chodwyd tâl amdanynt, ond pe baent dros 65, byddai'n rhad ac am ddim.

Nid oes unrhyw glefyd, anabledd, salwch neu gyflwr yn aros nes bydd person yn cyrraedd 65 yna'n taro.

"Dywedwch wrthynt am Amanda, mae'n rhy hwyr i mi, ond bydd yn helpu eraill yn y dyfodol". Dyma'r geiriau a ddywedodd Frankie i mi, a dyma'r adeg y dechreuodd ymgyrch Frank's Law yn 2013.

Fel yr addawyd, dechreuais ddweud wrthynt, ac yn olaf ym mis Medi 2017, cyhoeddwyd yn Holyrood y byddai Cyfraith Frank yn dod yn ddeddfwriaeth i roi'r gorau i wahaniaethu yn erbyn y 65s.

Yn anffodus, collodd Frankie ei frwydr â demensia yr oedd wedi ymladd â chryfder, dewrder ac urddas mawr, diwrnod 19 ar ôl ei ben-blwydd 65th. Roedd ef a minnau'n gwybod bod ei frwydr â demensia yn un na fyddai erioed yn ei ennill, ond gwyddom fod y frwydr ar gyfer Frank's Law yn frwydr y gellid ei ennill i helpu eraill.

Rwy'n hynod falch bod llawer mwy o ymwybyddiaeth yn ymwneud â demensia yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig nad clefyd yr henoed yn unig fel yr ydym ni, fel llawer rwy'n siŵr, yn meddwl ei fod bob amser.

Mae llawer mwy i'w wneud o hyd, ac felly y mis diwethaf, roeddwn wrth fy modd i fod yn rhan o grŵp o Kirriemuir (y dref deintiaidd gyfeillgar yn Angus) a ymwelodd â'r DSDC yn Adeilad Iris Murdoch ym Mhrifysgol Stirling.

Ymwelodd y grŵp, yn ddryslyd yng nghrysau T Law'r Frank, i'r DSDC am sesiwn am ysbrydolrwydd a dementia. Roeddem am ddeall sut y gall yr eglwys ymateb yn well i bobl sydd â demensia ac a effeithir arnynt. Roedd Pauline Cameron (nyrs iechyd meddwl cofrestredig), a gyflwynodd y sesiwn hyfforddi, wedi ein goleuo gyda'i hymroddiad a'i angerdd i helpu eraill.

Roedd yr Ystafell Ddylunio a Thechnoleg wedi creu argraff fawr arnaf a adeiladwyd yn bwrpasol i arddangos egwyddorion dylunio demensia'r DSDC. Mae llawer o feddwl wedi mynd i mewn i'r dyluniad a'r eitemau yn yr ystafelloedd.

Yn sicr, rwy'n teimlo y dylid gwneud mwy o grwpiau yn ymwybodol o'r gwaith gwych y mae Prifysgol Stirling a'r DSDC yn ei wneud i helpu i godi ymwybyddiaeth i helpu pobl â demensia, a'u gofalwyr.

Diolch yn fawr iawn i bawb am ein croesawu'n fawr, cadwch y gwaith da!

~ Amanda Kopel

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia