dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Henriette Laidlaw

Mehefin 5th, 2018

Datblygu cynlluniau triniaeth a rheoli safonedig ar gyfer pobl sydd â dryswch yn yr ysbyty

Mae angen eich help arnom.

Rydym wrthi'n datblygu cynllun triniaeth a rheoli safonol ar gyfer pobl sydd â dryswch yn yr ysbyty. (Gan ddryswch rydym yn golygu pobl â dementia, deliriwm, neu nam gwybyddol amhenodol.)

Mae gennym ddiddordeb mewn darganfod beth yw'r ffactorau / meysydd y mae angen mynd i'r afael â hwy gan y cynllun rheoli hwn, a hoffem gael eich cyngor ar hyn.

Ar hyn o bryd, mae gennym syniad o rai o'r ffactorau hyn; ee adolygiad meddyginiaeth, rheoli poen, optimization cwsg, galluogi amgylchedd, rheoli deliwm, diagnosis a thrin dementia, cyfathrebu, adsefydlu ac ati. Bydd llawer o bobl eraill nad ydynt ar ein rhestr ar hyn o bryd y teimlwch sy'n bwysig.

Os ydych yn:

- Person sydd mewn gallu proffesiynol yn gweithio gyda phobl a brofodd ddryswch, nam gwybyddol, dementia neu deliriwm

OR

- Rhywun sy'n rhoi cymorth i berson hŷn sydd wedi profi dryswch, nam gwybyddol, dementia neu deliriwm tra'i gyfaddefwyd i'r ysbyty.

, yna mae arnom angen eich help. Gallwch ychwanegu at y rhestr hon unrhyw beth y credwch fyddai o fudd i reolaeth pobl â dryswch yn yr ysbyty.

Os gallwch chi helpu, cwblhewch ein harolwg byr yma.

Unwaith y byddwn wedi datblygu'r driniaeth hon a'r cynllun rheoli (ymyrraeth gymhleth) rydym yn bwriadu ei brofi mewn treial clinigol i weld a yw'n effeithiol wrth wella canlyniadau pobl â dryswch yn yr ysbyty.

Os hoffech gael eich diweddaru gydag unrhyw ganfyddiadau o'r ymchwil hwn, ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost to y rhestr hon.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: gofal