dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Mai 17th, 2018

Wythnos Gweithredu Dementia 2018

21 - 27 Mai yw Wythnos Gweithredu Dementia. Mae hwn yn gyfle gwych i wella bywydau bob dydd i bobl sy'n byw gyda dementia. Gallwch wneud llawer o bethau syml o gwmpas y cartref, ac efallai hyd yn oed yn eich gwaith, felly rydym wedi creu rhestr fer i'ch ysbrydoli yn ystod Wythnos Weithredu Dementia.

Tip 1 - Bwyta
Os ydych chi eisiau annog rhywun i fwyta, cofiwch y gall eu dewisiadau bwyd newid dros amser. Gall bwydydd bysedd fod yn ddelfrydol hefyd i'r rheini sy'n cael trafferth â chyllyll gyllyll. Unrhyw un te prynhawn?

Tip 2 - Yfed
Efallai y byddai'n ddefnyddiol gadael chwiliadau i atgoffa'r person â dementia i yfed. Er enghraifft, gallech chi geisio gadael jwg ddŵr yn eu golwg. Os yw'r jwg dŵr yn glir, gallech ychwanegu rhywfaint o liwiau lliw i'w gwneud hi'n haws i'w gweld. Yn y gegin, gadewch allan yr hanfodion fel y tegell, bagiau te a mugiau. Gall cadw hydradiad leihau dadhydradiad, a all arwain at ddirydiad.

Tip 3 - Ysgafn
Wrth i ni heneiddio, mae angen llawer mwy o olau arnom i'w weld yn iawn. Os oes gennych goed neu blanhigion sy'n cwmpasu ffenestri, ceisiwch dorri'r rhain yn ôl i osod cymaint o olau â phosib. Mae'n werth cofio hefyd bod bylbiau golau arbed ynni yn gostwng yn raddol mewn disgleirdeb dros amser, felly ceisiwch newid y rhain bob blwyddyn i berson hŷn.

Tip 4 - Ymarfer
Gall pobl sydd ag ymarfer dementia fod yn rhan bwysig. Gall leihau straen, aflonyddu a helpu i losgi gormod o egni. Gall hefyd fod yn weithgaredd cymdeithasol gwych ac o fudd i'r gofalydd a'r person â dementia. Mae gan rai cymunedau grwpiau cerdded dementia sy'n agored i bobl ymuno.

Tip 5 - Arhoswch yn gysylltiedig
Dangoswyd bod unigedd ac unigrwydd yn cael effaith negyddol gref ar iechyd, lles, a chyfradd dirywiad gwybyddol mewn pobl sy'n byw gyda dementia. Gall aros yn gysylltiedig â gweithgareddau o ddiddordeb a rhwydweithiau cymunedol leihau'r effaith hon. Mae yna ffyrdd newydd hefyd y gall unigolion â demensia ymwneud â phobl eraill a chwarae rhan ystyrlon mewn ymchwil, fel y Prosiect Cymdogaethau.

Os oes angen mwy o ysbrydoliaeth arnoch chi, pam na wnewch chi edrychwch ar ein hystod 10 Helpful Tips: mae'r cyhoeddiadau hyn wedi'u hysgrifennu'n benodol i roi awgrymiadau i ofalwyr a all eu cefnogi yn eu rôl a gwella ansawdd byw i'r person sy'n byw gyda dementia.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest