dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Richard Ward

Mai 15th, 2018

Paradigms Symud ar gyfer Dementia: Celfyddydau, Pensaernïaeth a Dylunio

Mae Prifysgol Stirling yn cynnal dau weithdy sy'n dangos y datblygiadau diweddaraf ym maes ymchwil ac ymarfer dementia ar gyfer y celfyddydau, pensaernïaeth a dylunio. Mae'r ddau ddigwyddiad yn rhad ac am ddim i fynychu a bydd cinio yn cael ei ddarparu. Dilynwch y dolenni isod i gofrestru.

Mae'r digwyddiadau hyn yn agored i bobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr, ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol, ymchwilwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am arwyddocâd cynyddol ymagweddau yn y celfyddydau i ddementia a rôl pensaernïaeth a dylunio.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am bob digwyddiad a llinell siaradwyr yma .

Gallwch gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad yma .

Digwyddiad 1. Celfyddydau, Creadigrwydd a Dementia, Canolfan Gelfyddydau MacRobert, Prifysgol Stirling, Dydd Mercher Mai 30th (10am - 4.15pm)

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i fynychu digwyddiad undydd sy'n archwilio rôl y celfyddydau a chreadigrwydd ym maes gofal a chymorth pobl sy'n byw gyda dementia. Byddwn yn clywed am ymchwil blaengar ac arfer arloesol cyfredol gan artistiaid ac ymchwilwyr sy'n gweithio yn y maes hwn. Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio'r rôl arloesol a chefnogol y mae gwahanol ffurfiau celf yn ei chwarae ym mywydau pobl â dementia. Byddwn yn clywed gan artistiaid gweledol, gwneuthurwyr ffilmiau, ffotograffwyr a cherddorion ac yn cael cyfle i brofi eu gwaith, yn ogystal â darganfod sut mae ymchwilwyr yn cymryd dulliau creadigol o gyfathrebu eu canfyddiadau a lledaenu eu gwaith.

Digwyddiad 2. Pensaernïaeth, Dylunio a Dementia, Adeilad Iris Murdoch, Prifysgol Stirling, Dydd Iau Mai 31st (10.30am - 3.30pm)

Ar gyfer ein hail ddigwyddiad byddwn yn edrych ar y rôl hollbwysig a wneir gan ddylunio a phensaernïaeth ym mywydau pobl â dementia. Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdy 'cyd-ddylunio' rhyngweithiol dan arweiniad staff a myfyrwyr yr Ysgol Bensaernïaeth ym Mhrifysgol Caeredin. Dyma'ch cyfle chi i gymryd rhan mewn gwneud dylunio dementia sy'n gyfeillgar. Yn y prynhawn, bydd y tîm dylunio'n rhoi adborth o'r gweithgaredd cyd-ddylunio a byddwn yn clywed am ymchwil blaengar ac ymarfer dylunio ar gyfer demensia ym maes pensaernïaeth.

Mae croeso mawr i gyfranogwyr ymuno â ni am y diwrnod cyfan neu ddim ond y gweithdy bore (yn dilyn cinio) - neu i gyrraedd am ginio ac aros am gyflwyniadau'r prynhawn.

Mae gan y gweithdy cyd-ddylunio bore nifer o leoedd neilltuedig ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr ac unrhyw un sy'n gweithio'n uniongyrchol ym maes gofal dementia. Defnyddiwch y ddolen hon i archebu lle.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: dementia Ymchwil