dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Mawrth 16th, 2018

Gwella diwylliant gofal demensia yn rhyngwladol

Yn ei ddegfed flwyddyn, mae'r Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia yn parhau i gael momentwm rhyngwladol ac rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn yr Eidal yn ogystal â Hong Kong ac Awstralia.

Yn Hong Kong, mae'r Arfer Gorau yn cael ei gyflwyno trwy ein partneriaid yng Nghanolfan Heneiddio Cadarnhaol Clwb Joci. I gyflwyno'r rhaglen yn Hong Kong, mae'r pecynnau wedi'u cyfieithu i'r Cantoneg (mae lluniau rhai o'r ffolderi Cantoneaidd isod). Ar hyn o bryd mae hwyluswyr 144 yn Hong Kong a rhyngddynt maent wedi eu cymryd trwy gyfranogwyr 1,906.

Mae hyn yn gyflawniad aruthrol ynddo'i hun, ond mae'r DSDC hefyd yn falch o glywed am y newidiadau anhygoel yn ymarferol o ganlyniad i'r rhaglen, sy'n golygu newid enfawr yn ansawdd bywyd pobl â dementia a'r rhai sy'n eu cefnogi.

Mae Guernsey hefyd wedi bod y cyfranogwyr carfan gyntaf yn cwblhau'r rhaglen Arfer Gorau. Fe wnaeth staff Cartref Gofal Green Acres ymgymryd â'r rhaglen yn 2017 ac maent wrth fy modd i fod y cartref gofal cyntaf ar yr ynys i gwblhau'r rhaglen. Llongyfarchiadau i bawb dan sylw!

Edrychwn ymlaen at weithio gyda Focos Argento, ein partneriaid yn yr Eidal, wrth iddynt ddechrau cyflwyno'r rhaglen fis nesaf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia, gallwch gysylltu â ni yn dementia@stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Arfer gorau