dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Chwefror 20th, 2018

Ymddygiad heriol, BPSD a straen a gofid: Tatws, Po-ta-toe?

Mae'n dal i ymddangos ein bod yn derbyn y term yn rhy hawdd ymddygiad heriol wrth gyfeirio at bobl sy'n byw gyda demensia fel a) dylid disgwyl iddo a b) "maen nhw" yn gwneud hyn i fod yn anodd. Wrth gwrs, wrth inni feddwl am hyn, gwyddom nad yw hyn yn wir. Ond hyd yn oed y fersiwn gwynog: ymddygiad sy'n herio yn gosod y pwyslais ar ymddygiad y person heb ystyried y darlun mwy.

Yn y DSDC rydym yn argymell defnyddio'r term straen a gofid, oherwydd mae'r rhan fwyaf o newidiadau mewn ymddygiad yn cael eu hachosi gan lefelau straen uwch ar gyfer y person sy'n byw gyda dementia. Gall unrhyw straen gael ei achosi gan unrhyw nifer o bethau. Hyd nes y gallwn nodi achos y straen gall fod yn anodd lliniaru lefelau straen unigolion. I bobl sydd â byw gyda demensia, ac mae pobl sy'n byw heb ddemensia, cyfnodau hir o straen uchel yn arwain at ofid sydd fel arfer yn ei ddangos ei hun mewn newidiadau ymddygiadol.

Yn yr un modd â'r defnydd o Symptomau Ymddygiadol a Seicolegol Dementia (BPSD) yn ei gwneud yn ymddangos fel pe bai newidiadau ymddygiad yn a) symptom cydnabyddedig o ddementia a b) na ellir ei osgoi. Ond mae hwn yn achosi ystum meddygol o newid ymddygiad. Un arall mae'n rhyddhau unrhyw un arall sydd â chyfrifoldeb am achosi gofid yr unigolion oherwydd ei fod yn rhan anochel o'r broses afiechyd yn unig. Ond gwyddom yn well. Mae tystiolaeth yn dangos inni fod ein profiadau yn y gorffennol, yr amgylchedd, sut mae pobl yn ymgysylltu â ni, disgwyliadau ac ymddygiad pobl eraill, ein meddyginiaethau, ein hanghenion corfforol ac emosiynol, a llawer o bethau eraill yn gallu effeithio ar ein hymddygiad. Felly, pam y byddai hynny'n sydyn yn peidio â bod yn wir yn syml oherwydd bod un yn dioddef o ddementia?

Unwaith eto, mae iaith yn troi i mewn i greu 'ni a nhw' ddiwylliant lle gwelir ymddygiad pobl sy'n byw â demensia fel ffactor gwahaniaethol sy'n gwahanu'r rhai 'gyda' a'r rhai 'heb'. Ond mewn gwirionedd mae ymddygiad yn ymwneud â chyfathrebu waeth pwy sy'n gwneud y cyfathrebu. Os ydym am gefnogi pobl yn dda sy'n byw gyda dementia, yna mae angen inni gofio bod cyfathrebu yn gofyn am gyfathrebwr a derbynydd ac felly mae'n rhaid inni ofyn i ni ein hunain beth sy'n cael ei gyfathrebu a beth ddylwn i ei wneud gyda'r wybodaeth honno? Rhaid inni wrando gyda'n llygaid yn ogystal â'n clustiau.

Dysgwch fwy am ddeall ac ymateb i ymddygiad trallodus trwy fynychu'r Cwrs DSDC y mis.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: ymddygiad