dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Ionawr 15th, 2018

Dyfodol gofal dementia yn Chennai, India

Mae gan India y drydedd boblogaeth fwyaf o bobl sy'n byw gyda dementia, a chredir bod gan rai o Indiaid 4.5 miliwn broblemau cof i ryw raddau. Er gwaethaf hyn, mae astudiaethau wedi dangos bwlch 90 mewn triniaeth.

Lansiwyd DEMCARES (Gofal Dementia yn SCARF), rhaglen sy'n canolbwyntio ar ddementia, gan Sefydliad Ymchwil Sgitsoffrenia (SCARF) ym mis Ionawr 2015. Ers hynny, mae DEMCARES wedi darparu gwasanaethau clinigol a chymorth yn llwyddiannus i bobl â demensia a'u teuluoedd.

Yn dilyn llwyddiant DEMCARES, y cam nesaf yw agor uned cleifion mewnol dementia yn Chennai (DEMSCARF: Cyfleuster gofal tymor byr dementia). Mae'r DSDC wedi bod yn gweithio gyda thîm y prosiect i greu dyluniad ar gyfer cyfleuster cleifion mewnol sy'n gefnogol i'r rhai sydd â diagnosis o ddementia. Er mwyn gwneud yr adeilad yn realiti, mae ymgyrch crowdfunding wedi dechrau ar gyfer DEMSCARF. Eu nod ar unwaith yw codi swm o grore INR 1 (tua GBP 120,000; USD 160,000). Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ddechrau gweithio wrth adeiladu DEMSCARF yn Tambaram, ger Chennai. Dyma fydd y ganolfan gyntaf o'i bath yn Nhamil Nadu, wedi'i neilltuo'n benodol i ofal cleifion â dementia.

Dysgwch fwy am y prosiect, ac addewid eich cefnogaeth.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest