dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Ionawr 10th, 2018

Gwasanaeth Iechyd Veteran, De Corea

Ar ddiwedd 2017, croesawodd y DSDC grŵp o gynrychiolwyr o'r Gwasanaeth Iechyd Veteran (VHS) yn Ne Korea i'r ganolfan dementia yn Adeilad Iris Murdoch.

Mae VHS yn asiantaeth lywodraethol sy'n perthyn i Weinyddiaeth Gwladwriaethau a Materion Cyn-filwyr yng Ngweriniaeth Korea. Mae'r VHS yn chwarae rhan flaenllaw wrth ddarparu gwasanaethau gofal meddygol a lles i gyn-filwyr De Korea ac mae'n gweithredu pum ysbyty a chwe chyfleuster lles ar draws y wlad. Gyda phoblogaeth hen gyn-filwyr, mae VHS wedi cydnabod y gofyniad i ddarparu gwell gwasanaethau dementia ar eu cyfer.

Nod y VHS yw meincnodi eu gwasanaethau yn erbyn safonau arfer gorau'r DSDC ac felly daeth cynrychiolwyr i Stirling i gyfarfod â Pennaeth Dysgu a Datblygu'r DSDC, Shirley Law, a'r Prif Bensaer, Lesley Palmer. Cyfarfu Shirley a Lesley â Phennaeth Strategaeth a Chynllunio VHS, Kim Joo-Chen a Chyfarwyddwr Cydweithredu, Lee Jungwoo gyda phwyslais i drafod modelau gofal a chymorth, gan ddylunio ar gyfer demensia ac addysg.

Edrychwn ymlaen yn fawr at weithio gyda VHS yn y dyfodol.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia