dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn DSDC Guest

Ionawr 10th, 2018

Her 17

Ym mis Rhagfyr, fe wnes i gymryd fy 17fed a'r sialens olaf, sef Glasgow Dash Santa. Ochr yn ochr â fy nheulu, cawsom ni gyd yn yr awyr oer ar fore Sul y Gaeaf a rhedeg 5k trwy strydoedd Glasgow. Roedd y golygfeydd yn wych gan mai Santas!

Roedd yn her wych i orffen ymlaen ac yn enwedig i gael yr holl deulu yn ei wneud gyda mi. Daeth hyd yn oed ychwanegiad diweddaraf, merch fy nhrin cefnder 5 oed, Edith, ar y daith! Y peth mwyaf cyffrous oedd y stêm o roddion a ddaeth i mewn ar ôl yr her. Roedd y nifer o bobl nad wyf wedi gweld neu siarad â nhw mewn blynyddoedd ond a oedd am roi rhodd i'r elusen yn llethol.

Flwyddyn yn ôl, ni fyddwn erioed wedi meddwl y byddwn wedi rheoli'r holl heriau, ond bu'n brofiad anhygoel a ffordd wych o wneud rhywbeth er cof am Granny Paton a helpu teuluoedd eraill sy'n byw gyda demensia. Mae'r profiad cyfan wedi gwneud i mi sylweddoli fy mod yn gallu llawer mwy nag yr oeddwn erioed wedi meddwl y byddwn. Diolch i bawb a gymerodd ran mewn her gyda mi, neu roedd y tu ôl i'r llenni yn fy helpu i ei drefnu neu yn fy ngharo. Mae gormod o bobl i'w sôn, ond rydych chi i gyd yn gwybod pwy ydych chi!

Er gwaethaf y ceisiadau ... NAC, ni fyddaf yn gwneud 18 yn 2018! Gobeithio fy mod wedi ysbrydoli rhywun arall i fanteisio ar yr her a chael cymaint o hwyl ag yr wyf wedi'i gael a gwneud rhywbeth anhygoel!

Dyma rownd i fyny o 17 yn 2017:

Camau 121,481
1700m nofio
Nofio 805m yn y llyn
365 diwrnod
Peli golff 100
37 5k's
Taith gerdded 23
Heriau 17
Marathon hanner milltir 13.5
Cylch milltir 10.5
Medalau 10
Dringo mynyddoedd 8 milltir
2 10k's
1 pround Granny

Gallwch chi dal i roi Tudalen Justrai Laura neu, os ydych wedi'ch hysbrydoli a hoffech gymryd rhan mewn codi arian ar gyfer DSDC, cysylltwch â ni dementia@stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest